Erik Penser Bank: Amerikanska aktier är billiga

Erik Penser Bank håller med Warren Buffett om att amerikanska aktier är billiga om man sätter värderingarna i sin kontext av rekordtillväxt i ekonomin och mycket låga räntor.
Erik Pensers Jonas Thulin.
Jonas Thulin. Foto: Tobias Ohls

”Givet nuvarande och kommande vinsttillväxt ligger till exempel S&P:s p/e-tal under 20. Det är ingen nivå vi ska vara oroliga för. Det gäller då förstås att våra modeller för framtida vinster slår in. Så skedde nu också under denna rapportperiod, varför vi kan hålla med Buffett”, skriver Jonas Thulin, chef för Erik Penser kapitalförvaltning, i sitt veckobrev.

Han säger vidare:

”Räntor kommer att stiga men det sker mot bakgrund av en urstark amerikansk ekonomi och så länge den balansen håller hotar inte räntor (eller inflationen) börsen. Vi utvärderar detta dagligen. Så här långt har marknaden betett sig som den ska. Stigande inflation och konjunktur ger stigande långräntor och allt detta ger stigande börs. För att nedsidan ska öppnas krävs stress och illikviditet. Det har vi inte sett”.