ESV: Inga pengar till nya reformer

Ekonomistyrningsverket (ESV) har lämnat reviderade prognoser över de svenska offentliga finanserna och den svenska statens budgetsaldo.

“Marginalerna till utgiftstaket är små de närmaste åren. I år bedöms inte marginalen vara tillräckligt stor för att kunna hantera normal osäkerhet. Beslut om nya utgiftsökningar ryms därför inte under det tak som nu är beslutat”, skriver ESV.

ESV räknar med att den svenska statens budgetsaldo uppgick till -72 miljarder kronor under 2014. I år bedöms nivån hamna på -69 miljarder, 2016 på -29 miljarder, 2017 på -9 miljarder och 2018 på +7 miljarder.

Enligt föregående prognoser, från september 2014, låg prognoserna för det budgetsaldot på -76 miljarder för 2014, på -59 miljarder för 2015, på -22 miljarder för 2016 och på 0 miljarder för 2017. Avseende 2018 var prognosen +30 miljarder.

Motsvarande siffror för det underliggande budgetsaldot enligt januariprognosen är -63 miljarder kronor för 2014, -62 miljarder för 2015, -30 miljarder för 2016, -7 miljarder för 2017 och +10 miljarder för 2018.

Enligt föregående prognoser, från september 2014, låg prognoserna för det underliggande budgetsaldot på -73 miljarder för 2014, på -55 miljarder för 2015, på -28 miljarder för 2016 och på +3 miljarder för 2017. Avseende 2018 var prognosen +32 miljarder.

ESV förutspår nu att den offentliga sektorns finansiella sparande uppgick till -92 miljarder kronor under 2014. För 2015 väntas saldot bli -81 miljarder kronor.

Mätt i procent av BNP väntas saldot för den offentliga sektorns finansiella sparande för 2014 ha uppgått till -2,4 procent (-2,4 procent enligt föregående prognos), enligt ESV. För 2015 spås ett saldo på -2,0 procent (-1,8).

Under 2016 väntas det finansiella sparandet i den offentliga sektorn uppgå till -56 miljarder, under 2017 till -49 miljarder och under 2018 till -36 miljarder. Nivåerna innebär att nivåerna i förhållande till BNP hamnar på -1,3 procent 2016, till -1,1 procent 2017 och till -0,8 procent 2018.

“Målet om 1 procents överskott i de offentliga finanserna nås inte. För att målet ska nås krävs utgiftsminskningar och/eller skattehöjningar. Hur snabbt målet ska nås och på vilket sätt är en politisk bedömning”, skriver ESV.

Enligt ESV kommer den svenska BNP-tillväxten uppgå till 2,6 procent under 2015, till 3,0 procent 2016, till 2,5 procent 2017 och till 2,2 procent 2018.

 

 OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här