Finländsk lågpristango och argentinsk tangofrossa

Nordiska Värdeportföljens finländska lågprisinnehav levererar stabilt. Det största innehavet pressas samtidigt av att finnas på samma kontinent som en gränsmarknad på väg in i ny finanskris.

Sedan senaste uppdateringen för en dryg vecka sedan har Nordiska Värdeportföljens i nuläget defensiva korg med värdeaktier kommit ikapp och på marginalen gått om Stockholmsbörsen för hittills i år. Affärsvärlden Analys+ modellportföljens totalavkastning är nu 16,7 procent sedan årsskiftet 2018/2019 och 25 procent sedan starten den 15 december 2017. Det senare är 14 procentenheter bättre än Stockholmsbörsens OMXSGI index.

 

BRA SNURR PÅ LÅGPRISHYLLORNA

Störst avkastningsbidrag har kommit från det relativt nya innehavet i finländska Tokmanni. Efter en 14 procentig rapportdagsuppgång vid halvårsbeskedet har lågpriskedjan nu uppvärderats till portföljens femte största innehav, på 10 procents portföljvikt.

Tokmanni stängde tisdagen på kursen 9,29 euro. Det innebär att det finns betydande uppsida kvar till den höjda riktkurs på 14 euro som Affärsvärlden såg framför sig ett år framåt räknat från vårt senaste upprepade köpråd i mars i år.

Halvårsrapporten (1, 2) var ännu ett steg i rätt riktning:

  • På översta raden var andra kvartalets försäljningstillväxt i jämförbara butiker över 5 procent mot samma period i fjol och första halvårets motsvarande tillväxt precis under 5 procent.
  • Den totala tillväxten för kedjan var 10 procent i kvartalet, mot en nära stillastående försäljning i finländsk detaljhandel i fysisk butik, exklusive livsmedel.
  • Den justerade bruttomarginalen var upp marginellt i kvartalet och stabil för halvåret. Strategin med ökad andel egenmärkesvaror samt direktimport uppges bära frukt. Därtill sågs positiva effekter från arbetet med att minska svinn. Sammantaget räckte det för att mer än möta den tuffa priskonkurrensen i marknaden.
  • Längre ned i resultaträkningen samt i de operationella kassaflödena sågs tydliga förbättringar från skalfördelar när kedjan fortsätter att växa och utvecklas. Tokmanni uppger att arbetet kring att strömlinjeforma varuförsörjningskedjan bara är i sin början, med de största förväntade förbättringarna framåt i tiden.

Utfallen innebär, bland annat, att Tokmanni redan har säkrat den tillväxtnivå Affärsvärlden prognosticerat med först för helåret 2019. Rörelsemarginalmässigt taktar Tokmanni nu över 6 procent på jämförbar basis. Det är en bit kvar till den lönsamhetspotential på nära 8 procent som Affärsvärlden ser framför sig till 2020, men utvecklingen går i rätt riktning.

Givet att Tokmanni är kapitallätt och körs med relativt hög belåning, på strax under 4 gånger rullande ebitda-resultat i nettoskuld (inräknat butikshyreskontrakt som kom in i och med IFRS 16), omvandlas en klart godkänd avkastning på sysselsatt kapital runt 10 procent till strax under 25 procents avkastning på eget kapital.

ARGENTINA-ORON SMITTAR

Samtidigt har portföljens största innehav i telekomoperatören Millicom (18 procent) hållits tillbaka av tillväxtmarknadsoro kring ett närliggande land, närmare bestämt Argentina.

Efter att landets president Mauricio Macri, som lovordats som en stabil kraft för att bygga upp finansmarknadernas förtroende för det gång på gång krisdrabbade landet, förlorat ett primärval mot vänsteropposition tog investerare det säkra före det osäkra och satte landets valuta och börs (räknat i US dollar) i fritt fall i måndags.

Måndagssessionen, som nära nog halverade värdet på Argentinas börsindex MERVAL mätt i US dollar, kvalar in som den moderna historiens näst värsta börsfall på en enda handelsdag, enligt Bloomberg.

Även om Argentina inte riktigt hade tagit sig hela vägen tillbaka till status som tillväxtmarknad (emerging market) i indexleverantören MSCI:s bedömningsmall, där landet sedan tidigare kriser nedgraderats och hållits kvar i gränsmarknadsserien (frontier markets), så påverkar oron sentimentet för tillväxtmarknadsplaceringar globalt, och förstås än mer så i närregionen.

Delar av oron spiller över på internationella investerares riskaptit på länder såsom Millicoms närliggande marknader Bolivia och Paraguay, men darrningarna känns hela vägen upp till Centralamerika, där Millicom har sitt starkaste fäste.

Samtidigt: Millicom är en lågvärderad leverantör av konsument- och företagstjänster som kännetecknas av mycket defensiv efterfrågan, en efterfrågan som dessutom växer strukturellt i takt med ökad internetpenetration och alltmer databaserad ekonomi. De marknadsförutsättningarna kommer inte alla moders finanskris(er) på andra håll i den latinamerikanska kontinenten ändra på i grunden.

NÄST PÅ TUR: TURNAROUND-KONGLOMERATET

Näst på tur i rapportflödet är Ratos (11 procent) inför fredagens öppning. Affärsvärlden Analys+ förväntar sig en rapport med fortsatta positiva effekter från de omfattande omställningsåtgärder som sjösatts i innehaven på senare år.

Marknaden kommer sannolikt att fokusera mycket på de stora innehaven Plantasjens samt Aibels kortsiktiga utveckling. Det kan även spanas in hur pass väl Bisnodes nya produkterbjudande översätts i organisk tillväxt och höjd lönsamhet, där tydliga steg framåt skulle kunna tolkas som att det mogna innehavet närmar sig en exit.

INGA FÖRÄNDRINGAR

Nordiska Avkastningsportföljen rullar vidare med defensiv övervikt på värdecasen. I väntan på nya affärslägen behålls kassaandelen till 13 procent.

Nordiska Värdeportföljen 2019-08-12 stängning.PNGNordiska Värdeportföljen 2019-08-12 stängning 

Missa inga uppdateringar från Affärsvärlden Analys+. Följ oss på Twitter: @AFV_analysplus

Har du frågor eller synpunkter rörande tjänsten? Maila oss på: analysplus@affarsvarlden.seOBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.