Fortsatt återhämtning för industrin

Sveriges inköpschefsindex för industrin ökade i september för femte månaden i rad.
Industriindexet förbättrades i september till 55,3, från förra månadens uppreviderade 53,8 (från preliminärt 53,4).

“Återhämtningen i industrin fortsätter och indexet är nu, för första gången sedan hösten 2018, högre än det historiska genomsnittet (54,3). En robust orderingång och ökad produktion driver uppgången men fortfarande dröjer industrin med att nyanställa personal”, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Han säger vidare:

“Tillverkningsindustrins produktionsplaner får betraktas som fortsatt expansiva även om indexet minskade något i september till 59,1. Det är positivt att majoriteten av industriföretagen räknar med att öka produktionen det närmaste halvåret, men en ökad smittspridning av coronaviruset kan på sikt skapa en ökad osäkerhet om de framtida tillväxtutsikterna. Nästkommande månaderna kommer att bli avgörande”.

En siffra över 50 indikerar expansion.

Sverige september, 2020 augusti, 2020 Reviderad
Inköpschefsindex för industrin 55,3 53,4 53,8
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här