Goldman Sachs: Marknaden prisar inte in ett vaccin

De ökade chanserna om ett godkänt coronavaccin till slutet av november är underprisad av aktiemarknaderna, enligt strateger på Goldman Sachs.
Investerare borde därför överväga att möjligheten till ett coronavaccin kan leda till stora försäljningar av obligationer och en rotation från teknologiaktier till cykliska aktier.

Goldman Sachs pekade för övrigt i slutet av juni ut Apple och menade att dåvarande kursen var ”ohållbar”, men sedan dess har kursen stigit ytterligare 15 procent.