Handelsbanken: Sverige på väg mot en mild lågkonjunktur

Efter förra årets inbromsning i global tillväxt syns nu tecken på ökad optimism. Men trots den ökade optimismen spår Handelsbanken att svensk ekonomi går in i en mild lågkonjunktur med stigande arbetslöshet. Det skriver Handelsbanken i en konjunkturprognos på onsdagen.

Sveriges BNP väntas öka 0,9 procent i år, 1,5 procent nästa år.

Framåtblickande indikatorer i Sverige tyder än så länge inte på någon vändning och banken räknar med att BNP-tillväxten blir svag även i år. Med svag tillväxt fortsätter arbetslösheten att stiga.

Arbetslösheten väntas uppgå till 7,2 procent i år och stiga till 7,4 procent nästa år.

“Sverige är det enda land i EU där arbetslösheten tydligt har ökat de senaste året”, säger Handelsbankens chefekonom Christina Nyman i en kommentar.

Inför löneavtalsförhandlingarna finns det faktorer som talar för att det blir en något högre nivå än förra gången. Men om parterna ser en skarpt vikande konjunktur framför sig kan det driva lönemärket nedåt.

“Hur parterna tolkar arbetsmarknadsläget vet vi ännu inte och samtidigt är varje avtalsrörelse unik och involverar långt fler frågor än lönerna. Oavsett nivån på nästa avtal kan vi dock se att de faktiska lönerna i ekonomin fortfarande är på väg upp”, skriver Handelsbanken.

En måttlig löneökningstakt väntas dock bidra till att inflationen blir lägre än 2 procent under de kommande åren. Det kommer tvinga Riksbanken att successivt revidera ned sina inflationsprognoser under 2020. Vilket gör att trycket på Riksbanken att sänka räntan till minus igen kommer att öka.

“Vi bedömer att konjunkturindikatorer börjar vända upp under året och att Riksbanken därför ändå lämnar räntan oförändrad på noll procent både i år och nästa år”, säger Christina Nyman.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här