Helt ny aktietjänst

Efterfrågan på kvalificerad oberoende börsanalys blir allt större, och Affärsvärlden lanserar därför en utökad digital analystjänst.

Affärsvärlden Analys+ ger snabbare rapportering, ökad möjlighet till interaktivitet och fler analyser.

Basen i Affärsvärlden Analys+ är tre modellaktieportföljer.

* Den nordiska värdeportföljen jagar billiga värdeaktier i hela Norden och har en längre placeringshorisont.

* Småbolagsportföljen försöker hitta vinnarna bland de mindre bolagen, huvudsakligen på Stockholmsbörsen, och har ett något mer kortsiktigt perspektiv.

* Avkastningsportföljen, en värdeinriktad portfölj vars fokus ligger på bolag på Stockholmsbörsen med lågt värderade kassaflöden eller hög direktavkastning.

Tanken med dessa tre nischade portföljer är att de blir tydligare produkter, jämfört med Aktiva portföljen som lades ned i förra veckan. Värde­ och tillväxtbolag blandades i Aktiva portföljen och innehaven har haft olika placeringshorisont.

De nya portföljerna startades fredagen den 15 december. Därefter publiceras veckovisa portföljuppdateringar för samtliga portföljer i sektionen Analys+ på Affärsvärlden.se. I magasinet får läsaren en uppdatering av en av de tre portföljerna per vecka.

Tidigare har Affärsvärlden i våra analyser inte rekommenderat innehav som ingår i en av våra portföljer. Detta för att inte driva aktiekursen i enskilda innehav. När antalet portföljer ökar, och därmed antalet innehav, blir det svårare. Huvudregeln framöver är att undvika nya köprekommendationer i bolag som ingår i portföljerna, i synnerhet bland de mindre bolagen. I fall där Affärsvärldens analytiker räknar med att behålla aktierna i en portfölj en längre tid, kan aktier köprekommenderas igen. Efter en sådan köprekommendation måste innehavet vara kvar minst en månad i portföljen.

Vid sidan av portföljerna erbjuder Affärsvärlden Analys+ en exklusiv aktieanalys varje vecka. Utöver dessa fasta publiceringar innehåller tjänsten en rad olika typer av material – allt med syftet att leverera intressant, relevant och inte minst lönsam läsning. Det blir nyckeltalstabeller i jakt på billiga aktier, korta vd­intervjuer, makrospaningar, snabbanalyser och kommentarer, för att nämna några exempel.

Målet är att Affärsvärlden Analys+ ska utvecklas över tid och att läsarna ska kunna påverka. Så tveka inte att höra av er med synpunkter.

Befintliga prenumeranter får möjlighet att testa tjänsten gratis under två månader. Därefter betalar prenumeranter 895 kronor per år, medan de som ännu inte prenumererar på Affärsvärlden betalar 2 495 kronor per år för Affärsvärlden Analys+.

Fotnot: Den här artikeln publicerades ursprungligen i Affärsvärlden nr 51-52/2017 som utkom den 21 december.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.