IPO-guiden hissar en flagga inför noteringen av Spacett

Affärsvärldens IPO-guide har granskat Spacett inför noteringen på Spotlight och hittat en flagga.
Spacett IPO
Genrebild. Foto: Alejandro Escamilla/Unsplash, Afv
Spacett
Lista Spotlight
Storleksklass Mikrobolag
Börsvärde efter noteringen 32 Mkr
Sista teckningsdag 2021-12-08
Första handelsdag 2021-12-27

Den 27 december noteras Spacett på Spotlight. Inför noteringen har Affärsvärldens IPO-guide granskat bolaget och hittat en flagga för tveksamma incitament.

Flaggan hissas då intressekonflikter kan uppstå mot bakgrund av att Spacetts huvudägare Gerhard Dal och Per Nilsson även bedriver likartad investeringsverksamhet privat och genom andra bolag.

”Vi tycker att risken för intressekonflikt är obefintlig. Det stämmer att Gerhard och Per investerar privat eller via sina bolag i både onoterade och noterade bolag. Men deras investeringsverksamhet kommer inte att konkurrera med Spacetts”, kommenterar Spacetts VD Marcus Bonsib, och fortsätter:

Spacett: Ny Spac i mini-format

 

”Gerhard och Per investerar vanligtvis i spannet 1-5 MSEK och Spacett vill förvärva bolag med ett marknadsvärde om 100-500 MSEK. Gerhard och Per är Spacetts största investerare och incitamenten är tydliga för dem att prioritera Spacett.”

KLICKA HÄR FÖR ATT KOMMA TILL SIDAN FÖR SPACETT PÅ IPO-GUIDEN

FLAGGOR ENLIGT AFFÄRSVÄRLDENS IPO-GUIDE

En av IPO-guidens främsta nyttor är att belysa små och stora ”flaggor” avseende erbjudandet och själva noteringen. Flaggorna gäller även börsfäighet men handlar INTE om bolagets verksamhet per se eller värderingen på aktien. De allra flesta noteringar får någon eller några flaggor.

Sista teckningsdag är onsdag den 8 december och teckningskursen uppgår till 5 kronor.

Bolag Status Lista Sista teckningsdag Första handelsdag Affärsvärldens analys
Kvix Inväntar notering NGM SME 2021-11-25 2021-12-06 Läs här
Adtraction Group Teckningstid pågår First North 2021-12-06 2021-12-07 Läs här
Momentum Software Group Teckningstid pågår First North 2021-12-06 2021-12-08 Läs här
ChargePanel Inväntar notering First North 2021-11-30 2021-12-09 Läs här
Norva24 Teckningstid pågår Nasdaq Stockholm 2021-12-08 2021-12-09
Nattaro Labs Inväntar notering Spotlight 2021-11-19 2021-12-10 Läs här
Titania Teckningstid pågår First North 2021-12-08 2021-12-10
Devyser Diagnostics Teckningstid pågår First North 2021-12-09 2021-12-10
Mestro Inväntar notering First North 2021-12-02 2021-12-15 Läs här
Paydrive Teckningstid pågår NGM SME 2021-12-07 2021-12-15
BPC Instruments Inväntar notering Spotlight 2021-12-01 2021-12-16 Läs här
Nordic Asia Teckningstid pågår First North 2021-12-06 2021-12-16 Läs här
Case Group Teckningstid pågår First Nroth 2021-12-10 2021-12-16 Läs här
W5 Solutions Teckningstid pågår First North 2021-12-10 2021-12-17
MTI Investment Teckningstid pågår First North 2021-12-13 2021-12-21
Spacett Teckningstid pågår Spotlight 2021-12-08 2021-12-27 Läs här