IPO-guiden hissar retroaktiv flagga för CS Medica

Med anledning av att CS Medica endast två veckor efter första handelsdagen "vinstvarnade" genom att sätta ner försäljningsmålen från IPO-prospektet hissar Affärsvärldens IPO-guide en retroaktiv flagga.
CS Medica IPO
Foto: P Photo/Ted S. Warren/TT
CS Medica
Lista Spotlight
Storleksklass Mikrobolag
Börsvärde efter noteringen 115 Mkr
Sista teckningsdag 2021-08-31
Första handelsdag 2021-09-14

Medicinska cannabisbolaget CS Medica, som noterades för två veckor sedan, sänker sitt finansiella mål för det innevarande räkenskapsåret. Bolaget förväntar sig nu intäkter på 3,6 miljoner danska kronor, från tidigare guidning om 7 miljoner danska kronor. Orsaken sägs vara att covid-19 försenat färdigställandet av ett pågående kundavtal. Aktien har rasat över 20% på beskedet.

På grund av detta hissar Affärsvärldens IPO-guide en retroaktiv flagga för hårdsäljande kommunikation.

Vid den tidigare granskningen, inför noteringen, hittades ingen flagga. Dock noterades, under rubriken täta personkopplingar, att bolaget före IPO:n ägs till lika delar av syskonen Gitte och Lone Henriksen. Gitte är VD och CSO i bolaget och Lone är CFO och styrelseledamot. Största teckningsåtagare i IPO:n är deras föräldrar Finn-Ove och Nina Henriksen. Teckningsåtagandet avsåg kvittning av ett lån från 2020. Nämnda släktskap är inte utan risker men IPO-guiden bedömde att fördelarna ser ut att vara större än riskerna.

KLICKA HÄR FÖR ATT KOMMA TILL CS MEDICAS SIDA PÅ IPO-GUIDEN

FLAGGOR ENLIGT AFFÄRSVÄRLDENS IPO-GUIDE

En av IPO-guidens främsta nyttor är att belysa små och stora ”flaggor” avseende erbjudandet och själva noteringen. Flaggorna gäller även börsfäighet men handlar INTE om bolagets verksamhet per se eller värderingen på aktien. De allra flesta noteringar får någon eller några flaggor.

Bolaget hade sista teckningsdag i emissionen den 31 augusti och teckningskursen var 7,70 danska kronor (2TO per 5 aktier).

Bolag Status Lista Sista teckningsdag Första handelsdag Affärsvärldens analys
Occlutech Teckningstid pågår First North 2021-09-28 2021-09-29 Läs här
Fsport Inväntar notering First North 2021-09-22 2021-09-30 Läs här
Genetic Analysis Inväntar notering Spotlight 2021-09-13 2021-10-01 Läs här
Albert Teckningstid pågår First North 2021-09-29 2021-10-01 Läs här
Emilshus Pref Teckningstid pågår First North 2021-09-29 2021-10-01 Läs här
Sound Dimension Inväntar notering Spotlight 2021-09-13 2021-10-06 Läs här
Storskogen Teckningstid pågår Nasdaq Stockholm 2021-10-05 2021-10-06
Brain+ Teckningstid pågår First North Denmark 2021-09-30 2021-10-07 Läs här
Medhelp Teckningstid pågår First North 2021-10-11 2021-10-26