IPO-guiden hissar två flaggor inför Fasadgruppens notering

Affärsvärldens IPO-guide har granskat Fasadgruppen inför noteringen den 9 december och hittat två flaggor.
IPO

Den 9 december noteras Fasadgruppen, som sysslar med putsning, murning och renovering av fasader, på Stockholmsbörsen. Inför noteringen har IPO-guiden granskat bolaget och hittat två flaggor, en för ”rabatterad emission tätt inpå IPO” och en för ”storaffär inför IPO”.

Fasadgruppen
Lista Nasdaq Mid
Storleksklass Miljardbolag
Börsvärde efter noteringen 2708 Mkr
Sista teckningsdag 2020-12-08
Första handelsdag 2020-12-09

Vad gäller den första flaggan har Fasadgruppen genomfört flera emissioner under året med teckningskurs som motsvarar ungefär hälften av kursen i aktuell IPO.

Vad gäller den andra flaggan har Fasadgruppen genomfört många förvärv under 2019 och 2020. Proformaräkenskaperna visar på en fördubblad nettoomsättning för 2019 jämfört med de reviderade räkenskaperna för samma år.

IPO-guiden noterar även att en styrelseledamot har varit ledamot i tre bolag som försatts i konkurs. IPO-guiden uppfattar det som att alla tre bolagen var inom samma koncern (Starkkoncernen). Dock uppfattas inte konkurserna som elakartade och det hissas ingen flagga.

Klicka här för att komma till Fasadgruppens sida på IPO-guiden

FLAGGOR ENLIGT AFFÄRSVÄRLDENS IPO-GUIDE

En av IPO-guidens främsta nyttor är att belysa små och stora ”flaggor” avseende erbjudandet och själva noteringen. Flaggorna gäller även börsfäighet men handlar INTE om bolagets verksamhet per se eller värderingen på aktien. De allra flesta noteringar får någon eller några flaggor.

Sista teckningsdag är fredag den 8 december och teckningskursen är 60 kr.

ANDRA AKTUELLA NOTERINGAR – LÄS MER PÅ IPO-GUIDENS SIDA

Bolag Status Lista Sista teckningsdag Första handelsdag Analys
Thunderful Group Teckningstid pågår First North 2020-12-03 2020-12-07 Läs här
Circhem Inväntar notering First North 2020-11-25 2020-12-09 Läs här
Alltainer Inväntar notering Spotlight 2020-11-25 2020-12-11 Läs här
Cessatech Inväntar notering Spotlight 2020-11-24 2020-12-16 Läs här
DecideAct Teckningstid pågår First North Denmark 2020-12-09 2020-12-16
We are Spindye Teckningstid pågår NGM SME 2020-12-15 2020-12-22
Imsys Teckningstid pågår NGM SME 2020-12-11 2020-12-29