Kapitalflykt från Renaissance Capital efter svagt 2020

Renaissance Capital, världens största kvantitativa hedgefond, hade ett uruselt 2020. Samtliga tre av bolagets öppna hedgefonder gick back med dubbla procenttal och nu drar investerarna tillbaka sina pengar.
Enligt ett investerarbrev som Bloomberg News fått tag på framgår det att minst fem miljarder dollar är på väg ut. 1,85 miljarder dollar försvann i december, 1,9 miljarder dollar har begärts i uttag i januari och ytterligare 1,65 miljarder dollar väntas krävas tillbaka av investerarna under februari. Uttagen kan komma att bli mindre om det blir några inflöden under februari eller om investerarna kommer på andra tankar och avstår sina uttagskrav.

Den svaga avkastningen för Renaissance beror på att de stora marknadssvängningarna gjort att algoritmerna haft svårt att hänga med. De fick datorerna att göra felplaceringar.

Det intressanta i sammanhanget är att en fond för de egna anställda kom att öka med hela 76% under samma period, enligt Institutional Investor.