Kursraketen väl dyr

ANALYS Fortnox har skaffat sig en dominerande position inom molnbaserade redovisningsprogram. Aktieägarna har belönats rikligt för bolagets framgångar, men nu är aktien så dyr att Affärsvärlden väljer att avvakta.

VÄNTA Mjukvarubolaget Fortnox har varit börsens bästa aktie under de senaste tio åren med en totalavkastning på över 5 300 procent. Den utvecklingen har dock gjort att aktien nu är högt värderad med ev/ebit för rullande tolv månader på drygt 55. Frågan investerare måste ställa sig på de här nivåerna är: hur mycket tillväxt finns det kvar och kan den potentialen motivera dagens värdering?

Enligt statistik från SCB som Fortnox brukar citera finns det drygt 800 000 bolag i bolagets målgrupp. Det är de bolag, av Sveriges totalt 1,2 miljoner, som omsätter mer än 1 000 kronor och mindre än 100 miljoner. I november 2016 publicerade SCB statistik över användningen av molntjänster. För ekonomiprogram låg den siffran på drygt 20 procent.

Fortnox uppskattar att andelen som övergått till molnbaserad mjukvara hade klättrat till cirka 40 procent vid utgången av 2017. Baserat på en framtidsrapport som publicerades 2016 av FAR, branschorganisationen för redovisning och revision, bedömer Affärsvärlden det som rimligt. Enligt rapporten kommer alla företag ha gått över till molntjänster till 2020, vilket implicerar en tillväxttakt på ungefär 35 procent per år i nya molnanvändare räknat från 2016.

Vid utgången av det första kvartalet 2018 hade Fortnox 220 000 kunder av de ungefär 350 000 som baserat på siffrorna ovan redan gått över till ett molnbaserat bokföringsprogram. Således finns det gott om utrymme i målgruppen för att locka fler kunder.

Antalet kunder är dock bara den ena dimensionen av Fortnox tillväxtmöjligheter. Den andra är att tjäna mer pengar på varje kund. Bolagets genomsnittsintäkt per kund och månad ligger i dag på 126 kronor. Givet att de flesta av Fortnox program kostar 99 kronor per månad och att bolaget utöver detta i dag har runt ett dussin olika tilläggstjänster som fakturaköp och försäkringsförmedling, framstår det som lågt.

Så om tillväxtutsikterna alltjämt är starka, hur ser möjligheter att behålla kunderna ut? Bolaget har på kort tid tagit massvis med kunder från tidigare dominanta aktörer. Kan någon ny utsätta Fortnox för samma sak?

Vanligtvis sker stora marknadsskiften i samband med att ny teknik slår igenom. För Fortnox var det övergången till molnet. Nästa stora teknikskifte lär bli automatisering. Affärsvärlden bedömer att Fortnox, som inte har någon gammal affär som förlorar på den övergången, står väl rustat. Dels för att bolaget har stora utvecklingsresurser, dels för att bolagets breda utbud av tjänster kan kopplas samman för att skapa automatiserade flöden. Till exempel kan inmatning i ett timrapporteringsprogram automatiskt generera en faktura som skickas och bokförs.

Sammantaget bedömer Affärsvärlden att Fortnox år 2020 kan omsätta 600 miljoner kronor och nå en rörelsemarginal på 40 procent, vilket är optimistiskt jämfört med andra bedömares prognoser. Det skulle ge ett ev/ebit på 13,5, vilket inte är dyrt givet Fortnox fina tillväxthistorik. Problemet är att bolaget 2020 kommer ha tömt en av sina två tillväxtdimensioner och att tillväxtutsikterna då är relativt sett sämre. Det motiverar lägre multiplar. Affärsvärldens råd blir därför att avvakta. För mycket av bolagets goda framtidsutsikter är redan inprisade på dagens kursnivåer.

 

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här