”Mer fokus på empati i ledarskapet”

Efter pandemin har behovet av digitala talanger ökat exponentiellt. Det ställer krav på ett mer individinriktat ledarskap, säger Vinay Firake, Nordenchef på Wipro, ett av världens största tjänsteföretag inom IT, R&D och affärsprocesser.
Vinay Firake, Nordenchef på Wipro sedan 2020.
Vinay Firake, Nordenchef på Wipro sedan 2020.

Pandemin har satt fokus på företags digitala transformation vilket skapat ett enormt sug efter digitala talanger. Wipro har investerat tungt för att hjälpa kunderna genom processen. Wipro självt har också förändrat sin operativa modell och organisationsstruktur.

Wipro är ett av världens största tjänsteföretag inom IT, R&D och affärsprocesser. Man har förändrat sitt ledarskap genom att gå mot en mer dynamisk och inkluderande kultur baserad på empati. Agila och flexibla team och ett mer regionalt fokus ska bland annat hjälpa till att säkerställa tillgången till rätt kompetens på en marknad som kanske aldrig tidigare varit så het.

”Vi har en ny operativ modell från 1 januari i år. Tidigare låg resultatansvar på globala enheter, själv var jag till exempel ansvarig för tillverkningsindustrin i Europa. Nu är det en regional modell där Norden har ett eget budgetansvar. Alla beslut om Norden tas lokalt nu och det gör att vi kommer närmare marknaden och kan agera fortare. Wipro är mycket mer decentraliserat idag än tidigare och det här gör det lättare för oss att arbeta med fler regionala och lokala bolag, inte bara globala”, säger Vinay Firake, Wipros Nordenchef sedan 2020.

Många kunder är dock globala. Det ställer stora krav på de team som betjänar kunder med både komplexa utvecklingsprojekt och mer vardaglig support. Wipros konsulter har tät och direkt kontakt med kunderna och det kan också innebära att flera olika intressenter är på olika platser runt om i världen.

”Vi arbetar nu med en mycket mer agil och flexibel modell för leverans. Team skapas utifrån de färdigheter och kunskaper som behövs. Man måste kunna arbeta över gränser, språk och kulturer. Teamet arbetar tätt tillsammans och det här ställer bl.a. stora krav på rätt verktyg för samarbete på distans. De måste finnas på plats överallt och alla måste kunna använda dem. De flesta stora företag har idag engelska som språk men i mer traditionella branscher är det inte givet att de anställda alltid har den engelska som krävs. Det är en anledning till att vi också satsar på lokala team”, säger Vinay Firake.

Även för Wipros ledning innebär de nya arbetssätten en stor förändring.

Mer fokus på personer

”Det handlar nu om att hantera utspridda team och att hitta och få fram rätt färdigheter på rätt plats vid rätt tid. Ledarskapet har gått från en mer traditionell roll till mycket mer fokus på människor. Empati spelar idag en viktig roll och det är avgörande för bolagets framtid hur man lyckas med att attrahera och behålla talanger: Det beror på hur anställda känner inför arbetet. Idag har man andra förväntningar, inte minst att det gärna ska finnas en vidare mening med både arbetet och bolaget. Det har förstås inneburit förändringar i både ledarskapet och ledarskapsstilen”.

Ett globalt IT-bolag som Wipro är framgångsrikt och hela företagets existens är beroende av att lyckas attrahera talanger och tillvarata kompetensen. Det gör att den frågan alltid är närvarande och på toppen av agendan.

Man är givetvis inte ensam på marknaden och pandemin har inneburit ett rejält uppsving i suget efter kompetenta konsulter och IT-personal överhuvudtaget.

”Efter pandemin, så har behovet av digitala talanger ökat exponentiellt. Många företag inser att de måste låta anställda fortsätta att delvis arbeta hemifrån, e-handel har växt exponentiellt och automatisering har tilltagit kraftigt. Inom alla sektorer har insikt och behov av digital transformation ökat. Det har gjort marknaden för digitala talanger riktigt het. Alla kämpar för att dra till sig så många som möjligt”, säger Vinay Firake.

En brist på kompetens ställer situationen på sin spets och även om faktorer som arbetsmiljö, uppgifter, lärande och trivsel är viktiga så spelar förstås innehållet i lönekuvertet också stor roll.

”Visst är det så och förra året var första gången någonsin vi gjorde två lönejusteringar, i praktiken löneökningar, under året. Vanligtvis är det en. Mer än 80 procent av våra 220 000 anställda omfattades av detta”.

Svårt rekrytera på IT-avdelningar

Den knappa tillgången på kompetens gör också att företag som har en hyfsat stor IT-avdelning idag kan får problem att rekrytera. Många vill helst arbeta med det som ligger i frontlinjen som molnlösningar, AI och automatisering.

”Tröskeln för att hålla en egen IT-avdelning eller utveckling har höjts och många inser att de måste arbeta i ett eko-system med flera olika partners. Nu söker även större bolag med IT-avdelningar samarbeten och partnerskap för att driva digital transformation i stor skala”, säger Vinay Firake.

Wipro har en ekosystemstrategi i Norden där man investerar i lokala partnerskap med så kallade hyperscalers, konsultpartners och lokala allianser. Det finns en enorm efterfrågan på nya färdigheter och fler leveransmodeller som crowdsourcing. De har också resulterat i samarbeten med universitet, t.ex. har Wipro ett 6G-partnerskap med Uleåborgs universitet i Finland.

Krisen blottlägger ledare

”Wipro investerar även i kommande tekniker såsom molnet, cybersäkerhet, SmartX, AI, crowdsourcing-modeller och 5G för att hjälpa sina kunder att driva digital transformation i stor skala”, säger Vinay Firake.

Andra sätt som Wipro arbetar med för att bygga kompetens är att investera i start-ups. Man har en fond på 250 miljoner dollar som hittills investerat i bl.a. bolag i Silicon Valley, Israel och Bangalore i Indien. Genom dessa investeringar och förvärv stärker Wipro sin portfölj av tjänster och teknologi.

”Vi är också aktiva i Norden med att leta förvärv. Vi förvärvade till exempel Designit för några år sedan. Vi har även förvärvat företag som 4C och ITI som gav oss god lokal kapacitet”.

Liksom för alla andra företag innebar pandemin både en stor omställning och stora prövningar för Wipro. På vissa ställen handlade det mycket om att arbeta hemifrån hela tiden snarare än ibland.

”Pandemin har haft stor påverkan på oss. Inte minst har vi anställt tiotusentals personer som aldrig varit på ett Wipro-kontor. Att engagera personal på distans är alltid en utmaning”, säger Vinay Firake.

Efter pandemin tror han inte att det blir någon generell återgång till kontoret utan en mer hybrid modell, dock med stora geografiska skillnader.