Ökade hyresintäkter för Fast Partner

Fastighetsbolaget Fast Partner hyresintäkter uppgick till 396 miljoner kronor det första kvartalet 2019 (363).

Förvaltningsresultatet blev 176 miljoner kronor (172). Bolaget påminner om att förvaltningsresultatet i det första kvartalet 2018 påverkades positivt av resultatandelar om 8,5 miljoner kronor avseende uppförande av bostäder i Täby.

De orealiserade värdeförändringarna på fastigheter uppgick till 577 miljoner kronor i kvartalet (267).

Efter skatt blev resultatet 579 miljoner kronor (343), vilket motsvarar 3:15 kronor per aktie (1:85).

Målet att i slutet av år 2020 uppnå ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om 950 miljoner kronor upprepas.

Ett rullande årligt förvaltningsresultat om cirka 840 miljoner kronor redovisas för det första kvartalet (745).OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.