Ökar i undervärderade smycken

PORTFÖLJUPPDATERING: Pandoras lönsamhetsprognos fick börsen att sänka aktien. Nordiska Värdeportföljen gör tvärtom och ökar innehavet.

Danska smyckeskoncernen Pandoras besked inför kapitalmarknadsdagen den 16 januari sänkte aktien med nära 11 procent på torsdagen.

Pandora gav bland annat preliminära finansiella utfall för 2017 samt prognoser för femårsperioden 2018–2022. För att illustrera hur dessa avvek från förväntningarna i marknaden har Affärsvärlden ställt dem mot Factsets konsensus från säljsideanalytiker.

Därefter kort om Pandoras strategiagenda och avslutningsvis Affärsvärldens perspektiv på aktien, och varför Nordiska Värdeportföljen nu väljer att öka innehavet.

Lönsamhetsprognos den stora besvikelsen för konsensus, inte tillväxten

I tabellen illustreras hur Pandora kommer in neutralt till positivt på utfall och prognoser för tillväxt, såväl i omsättning som i butiksnätet. Pandora säger sig helt enkelt planera för en något mer aggressiv tillväxt de närmsta fem åren än vad marknaden vågade tro inför kapitalmarknadsdagen. Det är lugnande besked då skeptiker varit inriktade på Pandoras bromsande tillväxt. Inga problem jämfört med analytikerkonsensus här således.

Där Pandora däremot överraskar marknaden tydligt negativt är med lägre än väntad lönsamhetsprognos. Tillväxtplanerna blir inte gratis, utan ska få sänka ebitda-marginalen till runt 35 procent för 2018–2022. Det är 2 procentenheter sämre än konsensus väntade sig. Därtill kommer planen att dra iväg 1 procentenhet mer i kapitalinvesteringar, capex, än vad marknaden förutspått.

Pandora guidning 2018-01-11.PNGPandora guidning 2018-01-11. Källa: Pandora, Factset. Sammanställning: Affärsvärlden 

Totalt blir det åtminstone 3 procent av omsättningen som inte ramlar in på de kassaflödesrader som analytikerna hade tänkt sig. Kakan som procenten ska hämtas från blir dock, som sagt, något större än väntat.

Den effektiva bolagsbeskattningen av Pandora kan bli runt 21 procent, vilket väntades, men den kan också bli marginellt högre på runt 22 procent, vilket marknaden kan se som lätt negativt (ur ett kortsiktigt aktieägarperspektiv).

Fyra fokusområden

Affärsstrategibeskeden kommer att bli mer detaljerade vid kapitalmarknadsdagen, men i korthet meddelar Pandora fyra huvudpunkter:

1. Produktinnovation: Kritiker i aktiemarknaden har fokuserat på hur Pandora surfat på en mångårig framgångsvåg för armbandssystem där bäraren samlar berlocker. Nu sätter Pandora ribban för att dagens övriga kategorier, med ringar, örhängen, halsband samt medaljonger, ska komma upp i 50 procents omsättningsandel till 2022. För att nå dit kommer Pandora nylansera minst ett nytt smyckeskoncept årligen, och utöka från 7 till 10 kollektioner per år.

2. Tillverkning: Dra nytta av ökad effektivitet och flexibilitet från att bolaget byggt upp världens största produktutvecklingscenter för smycken samt ny tillverkningsenhet i Thailand.

3. Digital varumärkesupplevelse: Marknadsföringsbudgeten sätts till över 2,5 miljarder danska kronor, eller motsvarande 8 procent av omsättningen. Av det ska andelen digital marknadsföring öka från dagens 30 procent till 60 procent år 2022.

4. Omnikanal-försäljning: Det fysiska butiksnätet ska utökas med runt 200 nyöppnade konceptbutiker årligen, netto. Av dessa nytillskott ska runt 65 procent ägas av Pandora. Samtidigt ska 75–150 franchisedrivna konceptbutiker årligen köpas ut av Pandora. Till år 2022 ska konceptbutiksnätet till runt två tredjedelar vara helägt. Samtidigt som e-handeln och de fysiska försäljningskanalerna ska integreras så ska den egna onlinebutiken Estores omsättningsandel öka till 10–15 procent.

Chef för motig USA-marknad lämnar efter tio år

Beskedet att finanschefen Peter Vekslund hoppar av efter fyra år i bolaget var torsdagens minst intressanta. Det uppges enligt styrelseordförandens kommentarer till Ritzau ske av personliga skäl. Styrelsemedlemmen Anders Boyer övertar rollen senast från augusti och Vekslund blir kvar till dess. Boyer är i dag finanschef för färgkoncernen Hempel, och var tidigare finanschef för börsnoterade hörselapparatkoncernen GN Store Nord åren 2009–2016.

Att Pandoras Amerikachef Scott Burger väljer att avgå i februari efter tio år i bolaget är desto mer intressant. Segmentet står för knappt en tredjedel av omsättningen och den viktiga USA-marknaden uppges ha varit särskilt tuff under 2017. En ersättare till Burger väntas vara klar till andra kvartalet, och till dess sköter vd Anders Colding Friis Amerikachef-rollen.

Besked i linje med börsredaktionens förväntningar

I nystartade aktietjänsten Affärsvärlden Analys+ inspirationsportfölj Nordiska Värdeportföljen är Pandora det näst största innehavet sedan starten. Vid torsdagens stägning låg portföljen back 6,6 procent på Pandora-innehavet, som då motsvarande 12,9 procents portföljandel.

Affärsvärlden har därtill köpråd på Pandora-aktien sedan förra våren.

Är börsredaktionen då besvikna eller överraskade över Pandoras besked på torsdagen? Nej, faktiskt inte.

Vid ovan nämnda analys förra våren såg vi ett fundamentalt värde på runt 1 250 danska kronor per aktie. De antaganden vi då hade gjort var bland annat:

  • Total omsättningstillväxt +15 procent 2017. Uppföljning: Lite högre än det valutatyngda utfallet på +12 procent (utfall i lokal valuta +15 procent).
  • Total omsättningstillväxt +15 procent 2018, 12 procent 2019 och +5 procent 2020–2022, motsvarande +8 procent i årligt cagr-genomsnitt för 2018–2022. Uppföljning: Sistnämnda är inte högre än Pandoras nya prognos om +7 till +10 procent i lokal valuta.
  • En ebit-marginal på 35 procent för 2017. Uppföljning: Kommer ligga nära utfallet, som baseras på 37,1 procents ebitda.
  • En ebit-marginal som faller från 34 procent 2018 till 29 procent 2022. Uppföljning: Lägre än vad Pandoras nya prognos om 35 procents ebitda motsvarar i ebit.
  • Nettoinvesteringar om 5 procent årligen. Uppföljning: Kan överskridas med runt 1 procentenhet av Pandoras capex-prognos på 5 procent.
  • Bolagsskatt som går från 25,4 procent 2017 till danska bolagsskattesatsen 22 procent från år 2022. Uppföljning: I linje med 2017-utfall och i överkant mot 2018–2022-prognosen.

Affärsvärlden behåller sina antaganden och avkastningskrav för Pandora. Utifrån dagens högre försäljningsbas och uppdaterade balansräkning, vars nettoskuldökning till åtminstone hälften gått till aktieåterköp, så har Affärsvärldens fundamentala värde på Pandora – om något – ökat från 1 250 danska kronor.

Nordiska Värdeportföljen ökar innehavet till låg värdering

Nordiska Värdeportföljen väljer nu att öka innehavet i Pandora med 90 aktier på stängningskursen 595,4 danska kronor. Transaktionen sänker vårt genomsnittliga anskaffningsvärde och ökar portföljvikten i Pandora till drygt 19 procent. Innehavet förblir portföljens näst största, efter Eolus Vind. Portföljens kassandel minskar till 5 procent.

Nordiska Värdeportföljen 2018-01-11.PNGNordiska Värdeportföljen 2018-01-11 (efter Pandora-ökning) 

Synen på Pandora som en bevisat kapitalsnål och högavkastande kassaflödesmaskin står fast. Ur vårt perspektiv visar smyckesbolaget på ökad transparens kring hur försäljning ska försvaras mot risker (som att berlocktrenden självdör, vilket är för tidigt att fastställa) och hur den ska kunna fortsätta växas med bibehållen hög lönsamhet. Smyckeskategorin bör inte heller få lika stora problem med marginalpress från e-handelsomställning som exempelvis kläder och skor.

Aktien handlas i nuläget till under hälften av Affärsvärldens fundamentala riktmärke. För att översätta i multiplar handlas Pandora till mindre än 10 gånger den fortsatt växande rörelsevinsten, ev/ebit. Givet hur höglönsamt Pandora ännu är så skulle bolaget kunna tappa försäljningsvolymer och marginaler i flera år utan att för den sakens skull bli övervärderat på dagens låga aktiekurs.

Marknaden bör förr eller senare börja räkna mer långsiktigt än på närmsta årets försäljningstrend i Pandora. Samtidigt återköper Pandora aktier sakta men säkert, och delar ut för motsvarande över 5 procents direktavkastning.

Oddsen är goda för att Pandoras aktiepris rör sig närmare värdet de närmsta åren.

 

Missa inga uppdateringar från Affärsvärlden Analys+. Följ oss på Twitter: @AFV_analysplus

Har du frågor eller synpunkter rörande tjänsten? Maila oss på: analysplus@affarsvarlden.se
OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.