PriorNilsson räknar med volatil rapportperiod

Det blir en rapportperiod med avvikande resultat och sätt att se framtiden på, enligt PriorNilsson fonder.

I juni började fler och fler av världens länder öppna upp samhällen och ekonomier i små steg. Antalet smittade har till följd av detta ökat på sina håll, vilket de flesta trott. Det skriver PriorNilsson fonder i en förvaltarkommentar.

Kina har återhämtat sig starkt efter pandemin. I Europa och USA har inköps- och produktionssiffrorna gått uppåt, men från väldigt låga nivåer.

“Många anser att investerare kommer se förbi rapporterna för kommande kvartal detta år för att istället blicka framåt mot resultaten 2021 och 2022. Ett bevis så här långt att det kan stämma är den rätt måttliga reaktionen på HM efter deras rekordförlust på 6,2 Miljarder. Den stora frågan nu är hur bolagen klarat kvartal två jämfört med förväntningarna. Loomis var som exempel ute och nämnde att Europa var klart svagare än estimaten”, skriver förvaltarna Torgny Prior och PO Nilsson.

Förvaltarna väntar sig även att rapportperioden kommer bli väldigt volatil med avvikande resultat och sätt att se framtiden på.

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här