Råoljepriserna har stabiliserats

Råoljepriserna har stabiliserats på torsdagen, efter att ha pressats under onsdagen. Bidragande till stabiliseringen av priserna var en försvagning av dollarn.

Under gårdagen pressades priserna efter att USA:s officiella lagerstatistik visat en oväntad ökning av råoljelagren samtidigt som även bensinlagren var högre än väntat.

”Det totala intrycket är definitivt negativt eftersom vi såg lageruppbyggnad i råolja, bensin och destillerad olja, samtidigt som API rapporterat lagernedgångar för bensin och destillerad olja.” Det kommenterade DNB Banks oljeanalytiker Torbjørn Kjus.

Prisnedgångarna på onsdagseftermiddagen begränsades samtidigt av att den totala produktefterfrågan ökat förra veckan samt av att USA:s inhemska produktion minskat med 49.000 fat per dag.

Kjus noterade att USA:s totala oljeefterfrågan fortfarande är stark med en ökning på 470.00 fat per dag jämfört med förra året. Oljeproduktionen i såväl Alaska som de övriga 48 staterna sjönk samtidigt under veckan, fortsatte Kjus.

”Själva lageruppbyggnaden är inte överraskande i ljuset av sjunkande kapacitetsutnyttjande hos raffinaderierna och högre råoljeimport. Däremot kanske det gör att marknadsdeltagare får upp ögonen för det faktum att oljemarknaden inte ännu är balanserad och att produktionsöverskottet kvarstår”, skriver Commerzbank på torsdagen.

Bland övriga oljerelaterade nyheter har Irak lämnat besked om att landet kommer att delta vid Opecs informella möte i Algeriet nästa månad.

Ecuador och Iran är intresserade av att stabilisera oljepriset. Det uppgav Ecuadors utrikesminister efter att haft ett möte med sin motpart från Iran.

Senare under eftermiddagen presenteras USA-statistik över nya arbetssökande, orderingång av varaktiga varor samt preliminärt inköpschefsindex för tjänstesektorn.

 

 OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.