Rekordfå tror på sjunkande bostadspriser

Bara 4% tror på fallande bostadspriser vilket är den lägsta nivån som uppmätts i Boprisindikatorns 18-åriga historia, uppger SEB.
Bostadspriser
Foto: Fredrik Sandberg/TT

SEB:s Boprisindikator stiger ytterligare 3 enheter i maj, från 63 till 66. Andelen som tror på stigande bostadspriser det kommande året ökar med 1 procentenheter till 70%. Andelen hushåll som tror på sjunkande priser minskar samtidigt med 2 enheter till 4%. Samtidigt liggerandelen som tror på oförändrade bostadspriser kvar på 18%.

”Bostadspriserna rusar för närvarande och 7 av 10 svenskar tror att de fortsätter stiga det närmaste året. Bara 4% tror på fallande priser vilket är den lägsta nivån som uppmätts i Boprisindikatorns 18-åriga historia. Dagens Boprisindikator på 66 ger stöd för fortsatta prisuppgångar och är bara 6 enheter lägre än rekordnoteringen 72 från september 2015”, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

På regional nivå ligger indikatorn mellan 58 och 71 enheter.I Västra Götaland ökar Boprisindikatorn med 10 enheter från 60 till 70 , i Östra Götaland ökar den med 5 enheter till 71 och i Skåne ökar den från 58 till 59.

Endast i Norrland och Svealand utom Stockholm minskar indikatorn. I Norrland med 6 enheter till 65 och i Svealand utom Stockholm med 3 enheter till 66.

Fortsatt prisrally på villamarknaden

Hushållens förväntningar på reporäntans nivå minskar också och ligger i maj på 0,40%. Andelen som planerar att binda sina rörliga bolåneräntor stiger med två procentenheter till 5%

”Det är intressant att hushållens reporänteförväntningar vänder nedåt i maj. Det finns en diskussion om risken för högre inflation och högre räntor och tidigare i år såg det ut som att hushållens ränteförväntningar var på väg uppåt. Nu vänder förväntningarna alltså nedåt även om det fortfarande är långt ner till analytikernas och Riksbankens egen prognos för ränteutvecklingen”, säger Jens Magnusson.