Så mycket är Baltikum värt för Swedbank

KOMMENTAR Nordea har dragit sig ur Baltikum och Danske Bank meddelade för någon vecka sedan att man stänger verksamheten i Baltikum och Ryssland. Men hur stora värden står på spel om Swedbank skulle tvingas till samma sak?

Hur penningtvätthärvan i Swedbank slutar vet ingen med säkerhet. Risken för böter och andra konsekvenser efter SVT:s avslöjanden om misstänkt penningtvätt fick aktien falla med som mest dryga 20 procent, motsvarande drygt 50 miljarder i börsvärde.

En faktor att ta hänsyn till är risken för att Swedbank, frivilligt eller under tvång, minskar sin verksamhet i Baltikum eller helt lämnar området. Hur stora summor står då på spel?

Swedbanks baltiska bankverksamhet svarade 2018 för knappt 19 procent av omsättningen och drygt 20 procent av rörelseresultatet. Till det kommer en del av verksamheten inom Stora företag och institutioner. Sammantaget kan Baltikum uppskattas stå för cirka en fjärdedel av rörelseresultatet i Swedbank, bedömer Affärsvärlden.

Tillväxten i Baltikum har under de senaste fem åren varit betydligt högre i Baltikum än i Sverige, med en genomsnittlig årlig tillväxt på 8 procent mot Sveriges dryga 3 procent. Det skulle motivera en högre värdering av vinsten i Baltikum. Mot det ska vägas risken som, i alla fall historiskt, har varit högre i Baltikum. Efter finanskrisen försvann exempelvis runt en tredjedel av omsättningen.

Anta för enkelhetens skull att högre tillväxt och högre risk tar ut varandra. Då ska Baltikum ha samma p/e-tal som Swedbank som helhet, det vill säga 9,4 på 2019 års vinstkonsensus. Börsvärdet på den baltiska verksamheten blir då knappt 50 miljarder kronor i dag eller drygt 60 miljarder före förra veckans ras. Det senare är mer relevant eftersom nedgången delvis återspeglar en osäkerhet om Swedbanks framtida vinster i Baltikum.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.