Lista: Så steg huspriserna under första kvartalet

Priserna för permanenta småhus fortsatte kraftigt uppåt under första kvartalet, enligt SCB. Här är listan över prisuppgångarna - län för län.
Rött småhus med vita knutar
Foto: Henrik Holmberg / TT

Priserna för permanenta småhus i landet steg med 13% jämfört med samma kvartal i fjol. Nu är snittpriset för ett permanent småhus 3,8 miljoner konor. I Storstockholm är priserna betydligt högre. Här ligger snittpriset på nära 6,7 miljoner kronor.

Vad gäller prisutvecklingen i varje län används medelpriser som bättre redovisar prisnivåskillnader mellan regionerna.

”Medelpriset har stor betydelse, det är ett mått på vad man i genomsnitt betalar. Skillnader i prisnivå mellan kommuner och regioner kan ge en indikation på hur mycket dyrare en plats är i jämförelse med en annan. Prisnivån är relativt olämpligt att använda när man tittar på prisutvecklingen. Måttet tar nämligen inte hänsyn till storlek, standard, läge och annat som är betydelsefullt”, säger Niclas Sjölund, statistiker på SCB.

Mest ökade priserna i Jämtland, Dalarna, Blekinge och Kronobergs. I de fyra länen steg priserna med 19-21%.

Stor prisökning på fritidshus

Här är vinnarna och förlorarna på fritidshusmarknaden

Det genomsnittliga priset för ett fritidshus steg samtidigt med 2,6 miljoner kronor. Den största prisökningen noteras i Mellersta Norrland, med 24% till 2,1 miljoner kronor.

”På årsbasis är det en liknande prisutveckling för fritidshus. Under det första kvartalet i år har priserna på fritidshus på riksnivå stigit med 16% jämfört med samma period 2020”, säger Niclas Sjölund.

Sålda småhus för permanent boende efter län och kvartal

  Medelpris i tkr Prisförändring
procent
Första kvartalet 2021 Första kvartalet 2021 jämfört med första kvartalet 2020
Stockholms län 6 706 13
Uppsala län 3 899 8
Södermanlands län 3 221 11
Östergötlands län 3 527 10
Jönköpings län 2 643 10
Kronobergs län 2 395 19
Kalmar län 2 100 6
Gotlands län 3 421 12
Blekinge län 2 190 19
Skåne län 3 647 13
Hallands län 3 992 16
Västra Götalands län 3 732 11
Värmlands län 2 094 6
Örebro län 2 591 14
Västmanlands län 2 926 10
Dalarnas län 2 208 19
Gävleborgs län 1 996 15
Västernorrlands län 1 900 16
Jämtlands län 1 963 21
Västerbottens län 2 462 10
Norrbottens län 2 095 9