Scania minskar omsättningen men ökar resultatet

Lastbilstillverkaren Scania, som ingår i Traton, minskade omsättningen medan resultatet ökade under fjärde kvartalet. Orderingången var upp rejält.
Traton, Scania
Omsättningen sjönk 6,0% till 36 282 miljoner kronor (38 604).

Rörelseresultatet blev 3 638 miljoner kronor (3 599), med en rörelsemarginal på 10,0% (9,3).

Resultatet före skatt var 3 615 miljoner kronor (3 406).

Resultatet efter skatt blev 2 634 miljoner kronor (2 525), en ökning med 4,3% mot föregående år.

Orderingången landade på 32 733 miljoner kronor (22 158), en ökning med 47,7% mot föregående år.

”Under fjärde kvartalet 2020 var fordonsleveranserna nästan åter i nivå med föregående år. Kassaflödet för fordon och tjänster var starkt tack vare Scanias princip om kundorderstyrd produktion och en effektiv lagerhantering. Arbetet med att omvandla vår kostnadsstruktur fortsatte i det fjärde kvartalet. Inom finansiella tjänster återgick kundernas behov av att lägga om sina betalningar av finansiella kontrakt till mer normala nivåer under andra halvåret 2020, och under fjärde kvartalet hade de allra flesta av våra kunder återgått till tidigare betalningsplaner”, kommenterar VD Henrik Henriksson.

Scania förväntar sig att elektrifierade fordon kommer att stå för cirka 10 procent av bolagets fordonsförsäljningsvolym år 2025 i Europa. Siffran ska öka till 50 procent till 2030.

Scania, Mkr Q4-2020 Q4-2019 Förändring
Orderingång 32 733 22 158 47,7%
Nettoomsättning 36 282 38 604 -6,0%
Rörelseresultat 3 638 3 599 1,1%
Rörelsemarginal 10,0% 9,3%
Resultat före skatt 3 615 3 406 6,1%
Nettoresultat 2 634 2 525 4,3%