SEB: Fortsatt överviktade mot aktier

Trots störningsmoment som påverkar risktagandet ser den underliggande tillväxtbilden robust ut, och SEB är fortsatt överviktade mot mot både aktier och företagsobligationer, skriver banken i sin Investment Outlook-rapport.
Stockholmsbörsen
Foto: Tobias Ohls
SEB har i sista Investment Outlook-rapporten för 2021 valt att revidera ned den globala BNP-prognosen något. Banken bedömer samtidigt att nästa år bjuder på en fortsatt god tillväxttakt och stigande företagsvinster. Man tror också på att den höga inflationstakten kommer avta med risk att centralbanker drar tillbaka sin generösa penningpolitik tidigare än planerat.

BNP-prognosen justeras ned till 5,7%  från tidigare 5,9%. Nedrevideringen beror huvudsakligen på något sämre utsikter för USA, Kina och Indien.

”Även för 2022 är prognoserna för USA och Kina nedjusterade en del men högre tillväxt i bl a Japan gör att vi ligger kvar med en global BNP-tillväxt på 4,4 procent. För 2023 är prognosen marginellt uppjusterad på global nivå”, skriver SEB.

Vad gäller kapitalallokeringen har SEB valt att reducera risken i sina portföljer, men är fortsatt överviktade mot både aktier och företagsobligationer.

”Vi har koncentrerat aktieövervikten till globala aktier, medan vi är närmare en neutral position i svenska aktier. Den globala aktieportföljen är överviktad mot stora tillväxtaktier, Emerging Markets samt små och medelstora värdeföretag. Den svenska aktieportföljen består av en kombination av stora företag med lägre värdering än snittet, kombinerat med innehav i småbolagsfond med mer tillväxtsprägel”, skriver SEB om aktieallokeringarna.

Prognoserna över den framtida avkastningen för aktier på 12-månaders sikt är för svenska aktier på 8,8%, för aktier i utvecklade länder 7,9% och för tillväxtmarknadsaktier 8,7%.

Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.