Sinch ökar omsättning kraftigt

Kommunikationstjänstebolaget Sinch redovisar ökande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten minskade.
Oscar Werner, VD Sinch. Foto: Press

Omsättningen steg 127,0 % till 3 682 miljoner kronor (1 621,9). Organsvikt tillväxt var 48 % medan förvärvad tillväxt var 86 procent. Negativa valutaeffekter uppgår till -7 %.

Ebitda-resultat blev 152 miljoner kronor (146), med en ebitda-marginal på 4,1 % (9,0).

Justerat ebitda-resultat uppgick till 284 miljoner kronor (200), med en justerad ebitda-marginal på 7,7 % (12,3). Valutakursförändringar påverkade även här, denna post hade varit 11 % högre ponerat samma växelkurs som motsvarande kvartal i fjol.

Rörelseresultatet blev 48 miljoner kronor (88), med en rörelsemarginal på 1,3 % (5,4).

Justerat rörelseresultat utföll på 254 miljoner kronor (185), med en justerad rörelsemarginal på 6,9 % (11,4).

Resultatet efter skatt blev 47 miljoner kronor (37,1), en ökning med 26,7 % mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,07 kronor (0,06), vilket innebär en ökning med 16,7 % mot föregående år.

”Det är väldigt glädjande att vi nu ser resultat från de investeringar vi har gjort i vår produktutveckling, försäljningsorganisation och marknadsföring. Vi ser hög organisk tillväxt, på bredden i hela vår affär, och även utöver den tillväxt som drivs av våra största kunder. Initiativen vi gör idag lägger grunden för vår morgondag”, kommenterar vd:n Oscar Werner.

Sinch, Mkr Q2-2021 Q2-2020 Förändring
Nettoomsättning 3 682 1 621,9 127,0%
EBITDA 152 146 4,1%
EBITDA-marginal 4,1% 9,0%
EBITDA, justerat 284 200 42,0%
EBITDA-marginal, justerad 7,7% 12,3%
Rörelseresultat 48 88 -45,5%
Rörelsemarginal 1,3% 5,4%
Rörelseresultat, justerat 254 185 37,3%
Rörelsemarginal, justerad 6,9% 11,4%
Nettoresultat 47 37,1 26,7%
Resultat per aktie, kronor 0,07 0,06 16,7%