Sinch omsättning och justerade ebitda högre än väntat

Kommunikationstjänstebolaget Sinch redovisar en omsättning och ett justerat ebitda som var högre än väntat under fjärde kvartalet.
Sinchs Oscar Werner.
Vd Oscar Werner.

”Röst och video påverkas fortfarande av Covid-19 då vi ser en lägre efterfrågan från app-baserade taxiföretag som använder Sinch produkter för Number Masking. Andra röstprodukter utvecklas bättre med ökad försäljning av röstbaserade verifieringsprodukter som lett till en förbättring under fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet”, uppger VD  Oscar Werner.

Omsättningen steg 94,7% till 2 999,5 miljoner kronor (1 540,7). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 2 667. Den organiska tillväxten var 43%.

Ebitda-resultat blev 179,1 miljoner kronor (194,3), väntat 271, med en ebitda-marginal på 6,0% (12,6).

Justerat ebitda-resultat uppgick till 325,7 miljoner kronor (199,5), väntat 293, med en justerad ebitda-marginal på 10,9% (12,9).

Rörelseresultatet blev 91,0 miljoner kronor (142,9). Rörelsemarginalen var 3,0% (9,3).

Justerat rörelseresultat utföll på 303,7 miljoner kronor (185,7), med en justerad rörelsemarginal på 10,1% (12,1).

Resultatet före skatt var 57,6 miljoner kronor (122,7).

Resultatet efter skatt blev 212,6 miljoner kronor (94,7).

Resultat per aktie hamnade på 3,37 kronor (1,73).

Som väntat föreslås ingen utdelning.

”Vi tar en ledande, global position genom organisk tillväxt kombinerat med strategiska förvärv. Vi har betydande lokal närvaro på fem kontinenter. Vi befinner oss i en global digital transformation som bara har börjat”, konstaterar Sinch-chefen i sitt VD-ord.

Sinch, Mkr Q4-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q4-2019 Förändring
Nettoomsättning 2 999,5 2 667 12,5% 1 540,7 94,7%
EBITDA 179,1 271 -33,9% 194,3 -7,8%
EBITDA-marginal 6,0% 10,2% 12,6%
EBITDA, justerat 325,7 293 11,2% 199,5 63,3%
EBITDA-marginal, justerad 10,9% 11,0% 12,9%
Rörelseresultat 91,0 142,9 -36,3%
Rörelsemarginal 3,0% 9,3%
Rörelseresultat, justerat 303,7 185,7 63,5%
Rörelsemarginal, justerad 10,1% 12,1%
Resultat före skatt 57,6 122,7 -53,1%
Nettoresultat 212,6 94,7 124,5%
Resultat per aktie, kronor 3,37 1,73 94,8%
Utdelning per aktie, kronor 0 0 0

Konsensusdata från Factset