Softronic ökar omsättning och rörelseresultat

It-konsultbolaget Softronic redovisar en ökad omsättning och vinst under det tredje kvartalet, jämfört med året innan.
Omsättningen steg till 182,2 miljoner kronor (160,1).

Ebitda-resultat blev 29,1 miljoner kronor (25,8), med en ebitda-marginal på 16,0% (16,1).

Rörelseresultatet blev 23,0 miljoner kronor (19,7), med en rörelsemarginal på 12,6% (12,3).

Resultatet före skatt var 23,1 miljoner kronor (19,4).

Resultatet efter skatt blev 18,3 miljoner kronor (15,2), och per aktie 0,35 kronor (0,29).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 20,8 miljoner kronor (23,8).

”Vi har förmånen att verka på en marknad som är synnerligen stark. Efter den initiala och korta avmattningen vid covids inträde för ca 18 månader sedan, stabiliserade sig marknaden snabbt och efter att vaccinationerna nu träffat de flesta och semesterperioden gett en välbehövlig återhämtning är efterfrågetrycket idag på en nivå som jag sällan sett. Kombinerat med att vi ökat vår träffsäkerhet avseende upphandlingar och investerat i mera säljkraft ger det en mycket god bas att stå på”, säger VD Per Adolfsson.

Softronic-chefen nämner också att bolaget befinner sig i ovanligt många säljprocesser, inte minst inom IT-drift.

”Det finns en stark efterfrågan både vad gäller flytt till publika moln och för lokal leverans. Vårt nystartade område inom Arkitekturtjänster har också fått en bra start, med tre för Softronic helt nya kunder och flera konsulter i uppdrag redan nu”, säger Adolfsson.

Softronic, Mkr Q3-2021 Q3-2020 Förändring
Nettoomsättning 182,2 160,1 13,8%
EBITDA 29,1 25,8 12,8%
EBITDA-marginal 16,0% 16,1%
Rörelseresultat 23,0 19,7 16,8%
Rörelsemarginal 12,6% 12,3%
Resultat före skatt 23,1 19,4 19,1%
Nettoresultat 18,3 15,2 20,4%
Resultat per aktie, kronor 0,35 0,29 20,7%
Kassaflöde från löpande verksamhet 20,8 23,8 -12,6%