Stigande omsättning och resultat för Anoto

Teknikbolaget Anoto redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar minskad förlust.

Omsättningen steg 15,9 procent till 31,3 miljoner kronor (27,0).

”Intäkterna under kvartalet ökade med 16 procent till 31 miljoner kronor jämfört med tredje kvartalet 2019, vilket är de högsta intäkterna Anoto har noterat under de senaste sex kvartalen. Intäkternas återhämtning hänför sig i huvudsak till kvalitetsförbättringar av hårdvara och programvara efter den kommersiella lanseringen av en ny penna och ny programvara”, säger vd Joonhee Won i en kommentar.
Bruttovinsten blev 20,2 miljoner kronor (-7,9), med en bruttovinstmarginal på 64,5 procent.

”Dessutom förbättrades bruttomarginalen avsevärt till 64 procent under fjärde kvartalet 2019 huvudsakligen till följd av lägre tillverkningskostnader och ökningen av licens- och programvaruintäkter. Anoto har inte nått en sådan hög bruttomarginalnivå på de senaste tjugo kvartalen. Bruttomarginalen för året var dessutom den bästa de senaste fem åren”, säger vd:n.

Ebitda-resultat blev -6 miljoner kronor (-39).

Rörelseresultatet blev -14,4 miljoner kronor (-121,5).

Resultatet efter skatt blev -25,3 miljoner kronor (-117,4).

Resultat per aktie hamnade på -0,02 kronor (-0,88).

Likvida medel uppgick till 20,4 miljoner kronor (5,5).

”Vid sidan av KAIT förväntas de flesta av Anotos befintliga affärsverksamheter vara lönsamma under 2020. KAIT kräver betydande investeringar och förväntas ådra sig fortsatta förluster”, uppger bolaget i rapporten.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.