Triss i flaggor inför OX2:s notering

Affärsvärldens IPO-guide har granskat OX2 inför noteringen på First North och hittat tre flaggor.
OX2
Foto: Olli Koskimäk/OX2

Den 23 juni noteras OX2, som utvecklar förnybar energi, på First North. Inför noteringen har Affärsvärldens IPO-guide granskat bolaget och hittat tre flaggor, en för komplext erbjudande, en för kort finansiell historik och en för cv med plumpar.

Vad gäller den första flaggan, för komplext erbjudande, omfattar aktuell IPO både nya och gamla aktier och erbjudandet kan utökas genom en övertilldelningsoption. Likviden från lite drygt två tredjedelar av de aktier som erbjuds av den säljande aktieägaren ska gå till att täcka OX2s befintliga finansiella åtaganden. I samband med IPO:n ändras kapitalstrukturen i bolaget och koncerninterna lån betalas tillbaka till OX2. Det hela är inte helt lätt att följa.

OX2
Lista First North
Storleksklass Miljardbolag
Börsvärde efter noteringen 16351  Mkr
Sista teckningsdag 2021-06-22
Första handelsdag 2021-06-23

När det kommer till den andra flaggan, för kort finansiell historik, borde det, eftersom OX2:s projekt löper över flera år, kunna uppstå variation i lönsamheten. Mot den bakgrunden vore det intressant med längre historik för försäljning och resultat än de tre år som finns i prospektet.

Vad gäller den tredje flaggan, för cv med plumpar, satt en styrelseledamot i OX2 i styrelsen i OW Bunker när det försattes i konkurs 2014 och är nu part i efterföljande civila rättsprocesser. En annan ledamot var med i ett bolag vars konkurs avslutades 2018, den konkursen avslutades med ett överskott.

KLICKA HÄR FÖR ATT KOMMA TILL OX2:s SIDA PÅ IPO-GUIDEN

FLAGGOR ENLIGT AFFÄRSVÄRLDENS IPO-GUIDE

En av IPO-guidens främsta nyttor är att belysa små och stora ”flaggor” avseende erbjudandet och själva noteringen. Flaggorna gäller även börsfäighet men handlar INTE om bolagets verksamhet per se eller värderingen på aktien. De allra flesta noteringar får någon eller några flaggor.

Sista teckningsdag är tisdagen den 22 juni och teckningskursen är 60 kronor.

Bolag Status Lista Sista teckningsdag Första handelsdag Analys
Xpecunia Inväntar notering NGM SME 2021-06-09 2021-06-21
Komplett Group Inväntar notering Oslo Börs 2021-06-17 2021-06-21 Läs här
OX2 Teckningstid pågår First North 2021-06-22 2021-06-23
Lucky Games Inväntar notering First North 2021-06-09 2021-06-23
Creaspac Teckningstid pågår Nasdaq 2021-06-21 2021-06-23 Läs här
Biosergen Inväntar notering First North 2021-06-04 2021-06-24
Intellego Technologies Inväntar notering First North 2021-06-11 2021-06-24
USWE Sports Inväntar notering First North 2021-06-14 2021-06-24 Läs här
Tbd30 Teckningstid pågår Nasdaq Stockholm 2021-06-23 2021-06-24 Läs här
Emplicure Inväntar notering First North 2021-06-17 2021-06-24
Linkfire Teckningstid pågår First North 2021-06-24 2021-06-28
Eevia Health Inväntar notering Spotlight 2021-06-16 2021-06-29 Läs här
First Venture Teckningstid pågår First North 2021-06-23 2021-07-02 Läs här
Acquaticus Real Estate Teckningstid pågår Spotlight 2021-06-23 2021-07-02
Wyld Networks Teckningstid pågår First North 2021-06-23 2021-07-02
Diagonal Bio Teckningstid pågår First North 2021-06-24 2021-07-06 Läs här
Amnotics Teckningstid pågår First North 2021-06-29 2021-07-06
Godsinlösen Teckningstid pågår First North 2021-06-28 2021-07-07
Pila Pharma Teckningstid pågår First North 2021-06-29 2021-07-12