Kinneviks vd: ”Krisen har validerat våra hypoteser”

Kinnevik har investerat tungt i bolag som ligger i digitaliseringens framkant vilket visat sig vara en bra strategi under pandemin. Läs Affärsvärldens intervju med vd Georgi Ganev efter morgonen starka rapport.
Kinneviks VD Georgi Ganev.

Kinneviks VD Georgi Ganev tycker att Corona-krisen bevisat att investmentbolaget har rätt strategi och filosofi.

Kinnevik presenterade på måndagsmorgonen en stark kvartalsrapport, och vd Georgi Ganev har anledning att vara nöjd. Investmentportföljens substansvärde har ökat med nästan 40 procent, mycket tack vare att Kinnevik investerat tungt i bolag som ligger i digitaliseringens framkant, något som gynnat portföljen under krisen när efterfrågan på exempelvis digitala hälsotjänster och mat online ökat kraftigt.

Ändrat konsumentbeteende

— Det vi sett under pandemin, trots allt lidande och osäkerhet, är morgondagens konsumentbeteenden redan idag. Digitaliseringen har accelererat och flera av våra investeringshypoteser har validerats, inte minst när det gäller våra bolag i digitala hälsosektorn, säger Georgi Ganev.

Man skulle kunna tänka sig att krisen medfört svårigheter på kapitalmarknaden för Kinneviks mindre tillväxtorienterade innehav, men det är nästan tvärt om menar Ganev. Bland annat säger Ganev att man ”i den digitala hälsovårdssektorn har kunnat resa pengar till betydligt högre värderingar detta kvartal jämfört med tidigare”.

Vd Ganev tror att Kinnevik har goda chanser att gå starkt ur krisen, även om det är svårt att förutspå konjunkturen.

Starka finanser

— Det är otroligt svårt att sia någon makroutveckling. Det handlar om parametrar som är svåra att överhuvudtaget förstå. Men tittar man på hur våra bolag kommer utvecklas känner vi oss trygga, säger han och fortsätter:

— Vi är också finansiellt välrustade. Vi har en nettokassa på ungefär fem och en halv miljard som möjliggjorts av att vi under kvartalet valde att minska vår position i Zalando,

Vad gäller förbättringspotential säger Ganev att det varit svårt att fullt spela ut Kinneviks utstakade investeringsstrategi.

— Vi ska omfördela kapitalet inom vår portfölj. Vi ska vara mer dynamiska i vår kapitalallokering. Men när vi nu vill sälja bolag som kanske inte gynnats av krisen är det inte särskilt enkelt, så där kan vi bli bättre framgent.

Nya klimatmål

Ganev vill också lyfta fram att Kinnevik har under det gångna kvartalet trots ett allmänekonomiskt osäkert läge vågat ta initiativ för ökad hållbarhet.

— Vi har lanserat nya klimatmål. Kinnevik ska bli klimatneutralt 2020, och ännu viktigare är att vi ska driva på som aktiv ägare så att hela vår portfölj ligger i linje med Parisavtalet 2030. Vi som aktiva ägare kan påverka inte bara våra sektorer utan också hela samhället, säger han och fortsätter:

— Vi ska ge konkret hjälp till våra bolag att ställa om. Vi har ramverk och resurser och vi jobbar väldigt tätt med våra bolag. Det handlar om hur man definierar hållbarhetsmålen och hur man mäter och följer dem. Vi kan dela erfarenheter mellan våra bolag, och även ta in experthjälp.

Corona-krisen har accelererat digitaliseringen och Kinneviks många digitala bolag har fått chans att bevisa sig. Även om krisens långvariga effekter är nästintill omöjliga att förutspå, är Kinneviks VD övertygad om att portföljbolagens bästa tid ännu inte är kommen.