Råduppföljning: Full pott

Det var helt rätt att teckna aktier i medicinteknikbolaget Implantica vid noteringen ifjol. Affärsvärlden slopade, med facit i hand, köprådet när aktien toppade i början av 2021. Köprådet i Bergman & Beving blev också mycket bra. Afv avrådde också från att teckna Readly. Aktien har rasat och blev faktiskt den sämsta miljardnoteringen 2020.

ICA Gruppen -3% (Neutral)

Dagligvarukoncernen har senaste åren haft en obligationsvärdering på börsen trots osäkerhet kring vad växande e-handel innebär på sikt. Under 2021 väntas tillväxt och marginaler komma ned något. Värderingen har fallit lite och aktien står idag lägre i kurs än för ett år sedan.

Readly -37% (Teckna ej)

Readly erbjuder en digital prenumerationstjänst för magasin och tidskrifter. Några dagar innan teckningstiden löpte ut, inför noteringen ifjol, meddelade förlagen Aller Media och Bonnier att de sade upp avtalet med Readly. Teckningskursen sänktes däremot inte och Affärsvärlden avrådde från att teckna aktien. Väl var det. Sett över ett år föll aktien -45%. Vi slopade dock säljrådet strax innan midsommar då kursen stod i 37 kronor och aktien även var ned just 37%.

Implantica +159% (Teckna)

Implantica utvecklar medicinska implantat. Grundare Peter Forsell hade tidigare sålt sitt bolag Obtech för miljardbelopp till Johnson & Johnson. Implanticas första produkt är RefluxStop och skall motverka sura uppstötningar hos patienter. I början av 2021 när aktien, med facit i hand, toppade (på 168 kr) slopade vi på Affärsvärlden också köprådet. Därefter har Implantica-aktien fallit tillbaka och handlas nu kring 100 kronor. Första halvåret 2021 omsatte bolaget drygt 1 Mkr.

Bergman & Beving +88% (Köp)

Afv noterade en hel del insiderköp i Bergman & Beving för ett år sedan vilket bidrog till vårt köpråd trots ”en icke fullständig turn-around” i bolagets lönsamhet. Under året har resultatet förbättrats vilket bäddar för mer förvärvsaktivitet framöver. Det har börsen uppskattat och rådet blev mycket bra.

Concentric +9% (Neutral)

Underleverantören presterar riktigt bra nu när efterfrågan från fordonskunderna repat sig. Sådana förväntningar låg dock i kursen redan för ett år sedan. Även om aktien gått upp så kunde den inte matcha index.

Energy Save +9% (Neutral)

Ett litet förhoppningsbolag som under något decennium sålt luft/vattenvärmepumpar mot villamarknaden. Förhoppningen är dock att växa kraftigt med ett nyutvecklat modulkoncept för kommersiella fastigheter som ska minska installationskostnaderna. Under året har omsättningen växt drygt 40% men bruttomarginalen minskat från 39% till 27% och rörelseförlusten ökat. Aktien har fört en anonym tillvaro och fluktuerat kring teckningskursen 20 kronor.

Prostatype Genomics +32% (Neutral)

Ett forskningsbolag som sysslar med nya former av cancerdiagnostik. För ett år sedan gjordes en börsnotering och Afv var försiktigt positiva till bolaget. Däremot ansågs aktien sakna ”introduktionsrabatt” och betyget blev en fyra på vår tärning. Aktien har presterat skapligt även om index är upp ungefär lika mycket.

Hennes & Mauritz +10% (Neutral)

Aktien värderas fortsatt på gamla meriter kring 20 gånger vinsten trots att bolaget inte längre kan betraktas varken som ett tillväxtbolag eller ens ett särskilt stabilt bolag. För att vi ska se uppsida krävs nog att man återigen når rörelsemarginaler över 10%. I år väntas man tjäna knappt 7%.

Bomill -25% (Neutral)

Bomill är ett bolag som utvecklar maskiner för sortering av spannmål. Bolagets produkt kan exempelvis sortera ut vete med extra högt proteininnehåll. Affärsvärlden ställde sig neutrala när vi synade aktien inför noteringen ifjol. Första halvåret 2021 omsatte bolaget 66 000 kronor. I mitten av augusti i år genomförde Bomill en riktad emission på drygt 14 Mkr, teckningskursen var 4 kronor per aktie.