Checkin: Bortglömd mjukvaruvinnare

Hur gick det egentligen för en av 2021 års allra hetaste småbolagsnoteringar? Jo, Checkin.com har vänt till lönsamhet och fyrfaldigat omsättningen samtidigt som värderingen per försäljningskrona nu är en sjättedel så hög. Det ger ett klart bättre utgångsläge.
Checkin: Bortglömd mjukvaruvinnare - Checkin
Checkins medgrundare Kristoffer Cassel.
Checkin.com Group
Börskurs: 36,00 kr Antal aktier: 29,3 m
Börsvärde: 1 055 Mkr Nettokassa: 25 Mkr
VD: Kristoffer Cassel Ordförande: Anders Borg

Checkin.com (36 kr) är ett mjukvaruföretag med bas i Stockholm. Företaget säljer en produkt mot nätbaserade bolag som underlättar för deras besökare att identifiera och registrera sig som nya kunder på sajten. En tidig kundgrupp var spelbolagen, men sedan 2023 är Ryanair bolagets största kund.

Företaget grundades 2017 och har idag ett 60-tal anställda med huvudkontor i Stockholm. Största ägare är grundare tillika VD Kristoffer Cassel med 18% av aktierna. Medgrundaren Alexey Kuznetsov är tredje störst med knappt 11%. Näst störst med 14% är investeraren Johan Qviberg som är son till Mats Qviberg.

Affärsvärldens huvudscenario 2023 2024E 2025E 2026E
Omsättning 97 131 170 213
 – Tillväxt +38,2% +35,0% +30,0% +25,0%
Rörelseresultat 4 20 34 53
 – Rörelsemarginal 4,4% 15,0% 20,0% 25,0%
Resultat efter skatt 3 14 26 40
Vinst per aktie 0,12 0,49 0,88 1,37
Utdelning per aktie 0,00 0,00 0,00 0,00
Avkastning på eget kapital 2% 7% 11% 15%
Avkastning på operativt kapital 100%+ 100%+ 100%+ 100%+
Nettoskuld/Ebit -5,8 -2,0 -1,9 -2,0
P/E 304,3 73,5 40,9 26,3
EV/Ebit 242,7 52,4 30,3 19,4
EV/Sales 10,6 7,9 6,1 4,8

 

Kraftigt övertecknad

Det var med ett litet men hårt eftertraktat erbjudande som Checkin sökte listning under 2021. Totalt 45 Mkr togs in. Ett belopp som övertecknades 20 gånger vilket fick aktien att rusa i debuten. Från teckningskursen 15,50 kronor steg aktien initialt bortåt 40 kronor men redan efter någon vecka hade den letat sig upp över 150 kronor och därmed gett 10 gånger pengarna för den som fick tilldelning i noteringen.

Första månaderna handlades aktien kring nätta 60 gånger den då redovisade försäljningen. Även om det kanske är en lite orättvis jämförelse eftersom bolaget samtidigt växte snabbt – i snitt 64% under 2021-2023, skulle det visa sig. Men det ger ändå en fingervisning om marknadens syn på aktien.

Lockande mjukvaruaffär

Bakom de höga förväntningarna finns en lockande mjukvaruaffär som optimerar processen när potentiella kunder registrerar sig, identifierar sig och loggar in hos webbaserade företag.

Checkins lösning bygger på att så långt som möjligt skräddarsy processen efter den enskilda besökaren. Detta sker automatiskt och i realtid baserat på bland annat besökarens hemvist, var dennes enhet befinner sig, vilken webbläsare som används och en rad andra beteendedata som samlas in. Det vanliga är annars att kunden byggt en sådan registreringsprocess själv, men det kan vara svårt att göra bra – särskilt för företag som är verksamma på flera olika geografiska marknader.

Intäktsmodellen är prenumerationsbaserad där Checkin erbjuder olika paket till fasta månadsavgifter. Det finns en mindre, rörlig komponent för användning av tjänsten utöver vad som ingår i det fasta priset.

Hela omsättningen är att betrakta som återkommande och bruttomarginalen är över 80%. Bolaget har alldeles nyligen under de senaste kvartalen vänt till vinst, men i betalanalys finns förhoppningar om att rörelsemarginalen ska nå bortåt 30% om några år.

Selektiva förvärv

Bolagets höga värdering till trots har Checkin undvikit fällan att emittera stora mängder nya aktier som instrument för att finansiera en ogenomtänkt förvärvsresa. Många bolag som gått den vägen har som bekant fått stora problem.

I stället har Checkin jobbat vidare på den utstakade vägen med bara ett fåtal mindre förvärv som syftat mer till att addera kompletterande teknologier. I augusti 2021 förvärvades det estniska bolaget GetID som tagit fram en global identifieringstjänst som genom AI-baserad bildigenkänning kan identifiera en slutvändare på några sekunder, exempelvis med hjälp av ett pass.

Några månader senare genomfördes en liten riktad emission på 56 Mkr i anslutning till ytterligare ett estniskt förvärv, Datacorp, som adderade ytterligare kompetens inom AI-baserad bildanalys.

Totalt betalade Checkin omkring 125 Mkr för bägge bolag som tillsammans tillförde omkring 10 Mkr i årliga intäkter, men med relativt hög tillväxt. Delvis har aktier använts som betalmedel men den totala utspädning som skett sedan noteringen är begränsad, på omkring 11%.

Vinner nya kunder

Strategin har lönat sig och Checkin har senaste åren landat ett antal affärer med större kunder. I maj 2022 tecknades ett avtal med den brittiska kasinoleverantören Playtech som är en konkurrent till svenska Evolution. I samarbetet fungerar Playtech som en slags återförsäljare där Checkins mjukvara integrerats i Playtechs plattform och säljs till Playtechs kunder globalt. Under 2023 tecknades avtal med den kanadensiska operatören NorthStar Gaming samt med den nederländska statliga operatören Holland Casino genom plattformssamarbetet med Playtech.

Under 2023 har också ett tidigare avtal med flygbolaget Ryanair gett betalt. För snart ett år sedan utökade den kunden nämligen sitt användande med ytterligare två moduler av bolagets mjukvara, vilket mångfaldigat användandet och intäkterna från flygbolaget, som blivit koncernens största kund. Det har också minskat beroendet av spelsektorn som inte längre utgör en majoritet av intäkterna.

I januari 2024 gick ett ”svenskt fintechbolag, som är ett av de ledande i världen” live med Checkins mjukvara. Kunden sägs ha omkring 150 miljoner aktiva konsumenter och över en halv miljon handlare som partners. Det är siffror som råkar stämma ganska exakt med Klarnas. Helt klart en fjäder i hatten med tanke på att Klarna är experter inom det närbesläktade området för checkoutlösningar. Checkins grundare har själva bakgrund från Klarna.

I mars 2024 tecknades avtal med en ledande nordamerikansk AI-plattform som är del av en teknikkoncern med över 75 000 anställda och börsnoterade i USA.

Rule of 40

Strategin har varit just att rikta in sig mot större kunder som kan lyfta siffrorna rejält. Omsättningen är dock än så länge förhållandevis blygsam, 97 Mkr under 2023 med ett resultat strax över nollan.

Tidigare var en målsättning att nå 500 Mkr i omsättning för helåret 2025. För knappt ett år sedan var det målet möjligt att nå enligt VD Kristoffer Cassel, även om det skulle kräva en handfull kunder av liknande kaliber som Ryanair.

Checkins finansiella mål Omsättningstillväxt per aktie Ebitda-marginal Summa
2021 +50% -7% = 43%
2022 +60% 8% = 67%
2023 +34% 28% = 62%

Nu i höstas skrotades dock målet och ersattes av ett nytt som är att maximera summan av försäljningstillväxten per aktie och Ebitda-marginalen. Snarlika koncept är populära bland mjukvarubolag och benämns ibland som ”Rule of 40”, då många siktar på att denna summa ska nå över 40%. Checkin har antagit en variant av detta men strävar efter att summan ska överstiga hela 80% på årsbasis.

I fjol växte bolaget försäljningen per aktie med 34% samtidigt som Ebitda-marginalen landade på 28%. Det ger alltså en summa på 62% vilket är en bit under målet.

Stora förhoppningar

Analytikernas prognoser för bolaget bygger på att omsättningen ska växa med 45-50% med en Ebitda-marginal över 40%. Det skulle alltså ge en summa enligt det finansiella målet på närmare 90%. Checkin når då en omsättning på knappt 300 Mkr 2026 med nära 30% rörelsemarginal (Ebit). Slår det in värderas bolaget till 12 gånger 2026 års rörelseresultat (EV/Ebit).

Vi är något mer försiktiga och tänker oss att Checkin växer runt 30% årligen organiskt med en rörelsemarginal som når 15% redan i år. Bolaget nådde strax över den lönsamhetsnivån i tredje kvartalet men rörelsemarginalen halverades i fjärde kvartalet då bolaget nu är lite säsongsberoende av volymerna för flygtrafik, som väntas ta fart under våren.

Skalbarheten finns dock där. Bruttomarginalen är över 80% och när omsättningen senaste två åren växt totalt 150% har rörelsekostnaderna stigit med 93%. I det avslutande kvartalet för 2023 steg intäkterna med 38% medan rörelsekostnaderna bara ökade 18% – och då var det främst avskrivningarna som steg. Bolagets övriga rörelsekostnader var nästan helt oförändrade.

2026 tänker vi oss att Checkin kan nå 25% rörelsemarginal. På våra estimat faller då värderingen strax under 20 gånger rörelseresultatet.

Slutsats

Checkin är ingen billig aktie och den höga värderingen här och nu hänger mycket på att tillväxten består och lönsamheten fortsätter stärkas i linje med den utveckling vi visserligen ser tecken på – men knappast är någon självklarhet.

Risknivån är hög och skulle tillväxten stanna av och lönsamhetsförhoppningarna grusas är nedsidan stor. Att aktien faller nedåt 10 kronor vore ingen orimlighet i ett scenario som liknar vårt pessimistiska.

Vi tycker Checkin har bevisat att produkten fungerar och uppskattas av kunderna. Tillväxten imponerar och lönsamheten har vänt till positiv och ser ut att stiga ytterligare framöver. Lovande avtal med stora kunder stödjer den starka utvecklingen. Värderingen är något hög men för den som kan leva med det lutar vi åt att aktien är köpvärd.

Tio största ägare i Checkin.com Värde (Mkr) Andel
Kristoffer Cassel 196 18,3%
Johan Qviberg 148 13,8%
Alexey Kuznetsov 116 10,8%
Nicklas Storåkers med Bolag 88 8,1%
Avanza Pension 67 6,2%
TIN Fonder 65 6,0%
Erik Selin 65 6,0%
Fåhraeus Startup & Growth 51 4,7%
Wilhelm Risberg 27 2,5%
Knutsson Holdings AB 26 2,4%
Fem största insiders utanför topp tio Värde (Mkr) Andel
Joel Cassel 16,9 1,6%
Anders Borg 8,6 0,8%
Martin Bäuml 7,3 0,7%
Maria Mcdonald 2,9 0,3%
Michal Stala 0,9 0,1%
Källa: Holdings Totalt insynsägande: 40,3%
Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.Här hittar du alla analyser