Handlas kring substansen

Investmentbolaget Öresund har ett par tuffa år bakom sig. Första halvåret i år minskade substansvärdet med 21 procent medan index sjönk 4 procent. Men sett över tid har Mats Qvibergs investmentbolag utvecklats starkt.
Investmentbolaget Öresund med huvudägare Mats Qviberg är största ägare i bland annat Bilia och Scandi Standard. Tillsammans med Fabege och SEB står de för ungefär halva substansvärdet i Öresund.
Öresund
Börskurs: 105 kr Antal aktier: 45,5 mn
Börsvärde: 4773 Mkr Substanspremie: 1%
Utdelning: 3 kr / halvår Direktavkastning: 5,7%
VD: Nicklas Paulson Ordförande: Mats Qviberg

Öresund (105 kr) är ett investmentbolag. Bolagets vision är att vara en aktiv, långsiktig och förvaltande aktör på den nordiska marknaden.

Öresund investerar i ett flertal olika branscher. Allt från fordons- och tillverkningsindustrin till media- och spelbranschen.

Investmentbolaget startade 1961 och börsnoterades i maj 1962. Nuvarande huvudägare Mats Qviberg kom in i bolaget i början på 1990-talet. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Strategi

De noterade investmentbolagen har olika strategi och inriktning. Vissa investmentbolag fokuserar på en eller ett fåtal sektorer medan andra investerar mer brett. Några investmentbolag har stor andel noterade innehav medan andra investerar desto mer i onoterade företag. Gemensamma nämnaren är att de vill generera god avkastning över tid.

Öresund investerar främst i nordiska noterade företag som bedöms vara ”attraktivt värderade”. Att Öresund fokuserar på nordiska aktier är ett plus då ledningen kan följa utvecklingen på nära håll.

Bolagets strategi är att ta en aktiv ägarroll via styrelsen i ett flertal av sina investeringar. Det skapar en djupare förståelse och Öresund kan dessutom vara med att bidra och påverka utvecklingen i bolagen. Öresund har representanter som sitter i styrelsen för merparten av bolagets innehav.

Öresunds målsättning är att ha en hög soliditet. ”Om portföljföretagen är rätt finansierade ger detta en låg finansiell risk för Öresund”. Därutöver är bolagets ambition att ha en god underliggande riskspridning och diversifiering.

Strategin i punktform:

  • Huvudsakligen investera i nordiska värdepapper
  • Ha en hög soliditet
  • Ha låga förvaltningskostnader
  • Ha en flexibel likviditetspolitik

Nyckelpersoner och incitament

Nicklas Paulsson har varit VD på Öresund sedan 2018. Dessförinnan har Paulsson arbetat i ett flertal olika roller inom finans. Bland annat med förvärv på investmentbanken Carnegie. Paulsson äger aktier 84 000 aktier i Öresund till ett värde om cirka 9 Mkr.

”Jag var mer nervös förra året”

Finansmannen Mats Qviberg behöver knappast någon närmre presentation. I våras gjorde Affärsvärlden en intervju med Mats. Denna finns länkad här bredvid.

Qviberg har suttit i Öresunds styrelse sedan 1992 och är bolagets största ägare med drygt 11 procent av kapital och röster. Mats fru Eva Qviberg är näst största ägare.

Öresund tio största ägare Värde (Mkr) Kapital och röster
Mats Qviberg 556,6 11,46%
Eva Qviberg 508,3 10,47%
Sten Dybeck, inklusive bolag och familj 223,8 4,61%
Elsa och Harry Gabrielssons Stiftelse 208,3 4,29%
Johan Qviberg (son) 149,5 3,08%
Anna Engebretsen (dotter) 132,5 2,73%
Jacob Qviberg (son) 126,3 2,60%
Norges Bank 121,6 2,51%
Vanguard 95,9 1,98%
Astrid Ohlin 91,3 1,88%
Källa: Holdings

Portfölj

Öresund äger enbart noterade aktier och har således inga onoterade innehav. 91 procent av portföljen är investerad och 6 procent består av kassa och liknande tillgångar. Resterande 3 procent är återlagd beslutad ännu ej utbetald utdelning. I våras delade Öresund ut 3 kronor per aktie. I oktober 2020 beräknas den andra utdelningen på 3 kronor per aktie motsvarande 136 Mkr att utbetalas till aktieägarna. Det ger en direktavkastning på 5,7 procent på nuvarande kurs.

I tabellen nedan finns en sammanställning över vilka bolag Öresund äger samt Affärsvärldens råd och länk till den senaste analysen. Notera att alla analyser inte är helt färska.

Öresund har styrelserepresentanter eller sitter i valberedningen i Bahnhof, Bilia, Bulten, Fabege, Maxfastigheter, Ovzon, Catena Media, Projektengagemang, Scandi Standard, Q-linea, eWork och Leovegas enligt information från årsredovisningen 2019.

Öresunds största innehav är bilfirman Bilia som vi på Affärsvärlden skrev om relativt nyligen. Öresund är för övrigt även största aktieägare i Bilia med drygt 9 procent av kapital och röster. Mats Qviberg med familj och barn äger utöver det drygt 15 procent av aktierna i Bilia privat.

Öresund äger även aktier i både Bahnhof och Musti Group som också återfinns i Afv-portföljen.

Noterade värdepapper Verksamhet Afv-råd Afv senaste analys
Bilia Bilar Köp Analys
Scandi Standard Kycklingproducent Köp Analys
Fabege Fastigheter Köp Analys
SEB Bank Köp Analys
Storebrand Försäkringar
Attendo Vård & Omsorg Köp Analys
Ovzon Kommuniktation Köp Analys
Bahnhof Bredband Köp Analys
Musti Group Detaljhandel, djurhälsovård Köp Analys
Q-linea Medicinteknik Analys

Nedan följer de större transaktioner som Öresund gjort under första halvåret 2020.

Större nettoförvärv  Mkr Större nettoförsäljningar Mkr
Musti Group +121 Mkr Bulten -139 Mkr
MaxFastigheter +66 Mkr Fabege -80 Mkr
SEB +62 Mkr Bahnhof -62 Mkr
Catena Media +58 Mkr Indutrade -50 Mkr

Värdering

Öresund handlades länge med en ganska rejäl substanspremie. Investmentbolaget har över tid varit mycket skickliga på att öka substansvärdet. Mellan 2012 och 2016 växte substansvärdet med 26 procent per år i snitt. Imponerande. De senaste åren har dock varit tuffare för Öresund.

Utveckling Substansvärde Öresund SIXRX
Per år (%) Ackumulerat (%) Per år (%) Ackumulerat (%)
2010 12% 12% 27% 27%
2011 -7% 5% -14% 10%
2012 13% 18% 16% 28%
2013 36% 62% 28% 63%
2014 20% 95% 16% 89%
2015 35% 163% 10% 109%
2016 25% 230% 10% 129%
2017 6% 250% 9% 151%
2018 9% 280% -4% 140%
2019 8% 309% 35% 223%

Ifjol steg substansvärdet med 8 procent. SIX Return Index (SIXRX), alltså index inklusive återinvesterade utdelningar steg 35 procent jämförelsevis. Några aktier som varit riktiga bottennapp för Öresund senaste åren är Catena Media, Attendo, Projektengagemang och MQ. Klädbolaget ansökte nyligen om konkurs men räddades av Mats Qviberg som gick in som privat ägare i MQ. Kanske var det lika bra att det blev så för aktieägarna i Öresund. Klädbolaget blöder stora pengar och känns som ett svart hål.

Idag presenterar Öresund halvårsrapporten. Den innehöll inga större överraskningar, då det mesta är känt sedan tidigare eftersom Öresund enbart har noterade innehav.

Första halvåret 2020 minskade substansvärdet med 20,9 procent och uppgick till 4,7 miljarder kronor motsvarande 104 kronor per aktie. SIX Return Index sjönk med 4,1 procent under samma period.

I andra kvartalet ökade substansvärdet med 12,9 procent jämfört med index som steg 17,2 procent inklusive utdelningar. Öresund fortsätter att prestera sämre än index.

Aktierna som gick bäst under första halvåret 2020 var Musti Group och LeoVegas.

Öresund handlas i princip i paritet med substansvärdet numera. Kanske svider det något för Qviberg att den tidigare parhästen Sven Hagströmers investmentbolag Creades handlas till en substanspremie på hela 67 procent.

Slutsats

Investmentbolaget Öresund har en fin historik av att öka substansvärdet över tid. De senaste åren har dock varit sämre. Affärsvärlden gillar många av Öresunds innehav och har även köpråd på ett flertal. Insynsägandet i Öresund är högt. Det är alltid ett plus.

Överväger man att köpa aktier i Öresund så är det ett spel på Mats Qviberg och hans beryktade ”aktienäsa”. Hade Öresund handlats till en substansrabatt på låt säga 10 procent så tycker vi aktien hade varit intressant att äga. Här och nu blir rådet dock neutral.