RevolutionRace: Tillväxthoppet lever

Det är tydligt att pandemitidens tillväxttal inte kommer igen, men efter ett par extra dåliga kvartal var det viktigt att RevolutionRace visade ny växtkraft och förbättrad lönsamhet. Framgångar utanför Norden och inom nya produktkategorier kommer vara avgörande för aktien.
RevolutionRace: Tillväxthoppet lever - RVRC 2
RevolutionRace försöker kapa mellanhänderna genom att ha egen design och sälja på nätet direkt till slutkonsument. Bolaget har i dagsläget omkring 120 anställda och huvudkontor i Borås.
RevolutionRace
Börskurs: 47,50 kr Antal aktier: 112,9 m
Börsvärde: 5 364 Mkr Nettokassa: 163 Mkr
VD: Paul Fischbein Ordförande: Andreas Källström Säfweräng

RVRC Holding (47,50 kr) är börsbolaget som säljer friluftskläder på nätet under varumärket RevolutionRace. Företaget grundades 2014 och har på kort tid byggts upp till en verksamhet med miljardintäkter.

Framgångarna – som också mynnat ut i rörelsemarginaler kring 20% – beror mycket på affärsmodellen att sälja produkterna direkt till konsument (kallat D2C). Genom att skippa mellanhänder som grossister och återförsäljare menar RevolutionRace att man kan leverera kvalitativa produkter till bättre pris.

Största ägare är riskkapitalbolaget Altor som har 31% av aktierna. Näst störst med 23% är paret Nyrensten som grundade RVRC. Pernilla Nyrensten var tidigare VD men lämnade hösten 2022 och kommer inom kort även lämna styrelsen.

Bolagets tidigare ordförande Paul Fischbein har tagit över som ny VD. Fischbein är annars mest känd som en av entreprenörerna bakom vitvaruförsäljaren Tretti och sedermera även som VD för Qliro efter att det bolaget förvärvade Tretti. Han äger aktier för 20 Mkr i RVRC.

Affärsvärldens huvudscenario 2023 2024E 2025E 2026E
Omsättning 1 560 1 841 2 117 2 371
 – Tillväxt +17,2% +18,0% +15,0% +12,0%
Rörelseresultat 310 405 423 474
 – Rörelsemarginal 19,9% 22,0% 20,0% 20,0%
Resultat efter skatt 243 307 321 359
Vinst per aktie 2,15 2,72 2,84 3,20
Utdelning per aktie 0,86 1,09 1,14 1,28
Direktavkastning 1,8% 2,3% 2,4% 2,7%
Avkastning på eget kapital 23% 25% 23% 22%
Avkastning på operativt kapital 100%+ 100%+ 100%+ 100%+
Nettoskuld/Ebit -0,4 -0,7 -1,1 -1,4
P/E 22,1 17,5 16,7 14,8
EV/Ebit 16,8 12,8 12,3 11,0
EV/Sales 3,3 2,8 2,5 2,2

 

Tillväxtsvacka efter pandemin

Pandemin gav nästan perfekta förutsättningar för RevolutionRace, då både friluftssegmentet och e-handelskanalen gynnades.

Sedan börsnoteringen i juni 2021 har tillväxten dock kommit ned rejält. Grafiken nedan visar tillväxten per kvartal i jämförelse med samma period året innan. Det stora bakslaget kom sommaren 2022 då aktien först handlades ned kraftigt och sedan rasade ytterligare på en rapport där tillväxten föll från 50% till 16%.

Vi såg viss återhämtning i andra kvartalet 22/23 (okt-dec 2022) då vi också slog om till ett köpråd på aktien. Tillväxten har dock förblivit på en lägre nivå och även marginalerna har pressats något.

Lyft i första kvartalet

RVRC Q1 Q1 23/24 Q1 22/23
Omsättning 342 Mkr 276 Mkr
 – tillväxt 24% 8%
Bruttoresultat 247 Mkr 197 Mkr
 – marginal 72,2% 71,4%
Rörelseresultat 67 Mkr 50 Mkr
 – marginal 19,6% 18,1%
Rörelseresultat justerat för valutakursvinster 67 Mkr 39 Mkr
 – marginal 19,6% 14,1%
Vinst per aktie 0,47 kr 0,34 kr

Det nyligen redovisade första kvartalet 23/24 (jul-sep 2023) bjöd på tydligare lyft. Tillväxten blev klart godkända 24% men viktigt var också att rörelsemarginalen steg från 18,1% till 19,6%. Detta trots att marknaden på många håll fortsatt är väldigt kampanjdriven med stora lager hos vissa konkurrenter. Justerat för valutakursvinster, som vi beräknar i tabellen bredvid, var den underliggande förbättringen ännu bättre. Aktien rusade 19% på rapporten.

Bolaget växte bra i samtliga regioner. Störst är Tyskland som nu står för knappt halva omsättningen och växt bra under lång tid. Men viktigt var också att även Sverige liksom övriga Norden återvänt till tillväxt efter ett par kvartal med utmanande marknad.

Totalt står Norden för en fjärdedel av omsättningen, men vi tror större bakslag här ökar risken för att marknaden börjar betrakta RevolutionRace som en modefluga. Det har gått en tydlig trend i de storsäljande friluftsbyxor som alltjämt är bolagets största produktkategori.

Vägen framåt

Blickar vi några år framåt finns ett antal saker vi ser som extra viktiga för RevolutionRace:

  • Tyskland. Bolagets klart viktigaste marknad. Hur stora kan man bli här? Sett till befolkningsmängd är Tyskland en ungefär tre gånger så stor marknad som hela Norden, med en e-handelsandel inom klädhandeln som verkar påminna om Sveriges. I dagsläget omsätter bolaget två gånger så mycket i Tyskland som i Norden. Det extremt simplifierade utgångsläget pekar på att bolaget absolut borde kunna växa sig säg 50% större än i dag. Men det är nog ingen självklarhet att man enkelt kan bli exempelvis två eller tre gånger större.
  • Nya exportframgångar. Av det skälet är det förstås centralt att framgångarna inte slutar med Tyskland utan att konceptet på lyckat vis kan exporteras till nya marknader. Bolaget tycks vara på god väg. ”Övriga världen” har växt fram som ett stort segment med 20% av nuvarande intäkter. Storbritannien och Nederländerna sägs vara de största marknaderna här. USA är en annan lovande marknad där man växt kraftigt men från låg nivå. Under förra räkenskapsåret öppnade man upp för kunder i Kanada, Sydkorea och Japan. Totalt finns bolaget nu i 40 länder varav 18 med lokalanpassad webbutik. I vissa fall säljer man via exempelvis Amazon.
  • Breddat produkterbjudande. Vid noteringen 2021 stod byxor för 68% av omsättningen. Sedan dess har andelen minskat till förmån för andra produkter så som jackor och skor, men byxor är alltjämt bolagets största kategori. Att framgångsrikt lyckas bredda sortimentet till fler kategorier inom friluftsområdet är dock en viktig möjlighet för bolaget. I kvartalet har exempelvis mer lätta isolerade jackor och västar introducerats, och nyligen har ett nytt alpint sortiment lanserats.
Bolag Avkastning 1 år % P/E 2024E EV/Ebit 2024E EV/Sales 2024E Ebit-marginal 2024E % Årlig tillväxt 2024E-2025E %
RevolutionRace 54,1 17,0 13,0 2,9 22,0 16,4
Desenio -70,3 2,2 6,7 1,0 15,2 8,8
Rugvista 62,0 14,2 10,4 1,6 15,4 10,7
Boozt 2,5 23,1 17,6 0,9 5,1 11,0
BHG Group -40,7 39,8 15,7 0,4 2,6 2,4
Lyko -33,4 25,0 17,8 0,6 3,2 16,5
Fenix Outdoor -15,6 13,1 11,5 1,2 10,4 5,0
Thule 21,0 22,1 17,3 3,3 18,9 7,2
Genomsnitt -2,5 19,5 13,7 1,5 11,6 9,8
Källa: Affärsvärlden / Factset

 

Slutsats

Tillväxten är tillbaka i samtliga regioner för RevolutionRace som dessutom förbättrar lönsamheten kraftigt jämfört med fjolåret. I nuläget är vår bästa gissning att bolaget kan växa tvåsiffrigt under de kommande åren. Rörelsemarginalen ser ut att kunna nå 22% under innevarande räkenskapsår men vi skissar på att man kan hålla 20% över tid.

Blir det som vi tänker oss är 14 gånger rörelseresultatet en rimlig värderingsmultipel och då blir uppsidan drygt 40% på några års sikt. Att Tyskland fortsätter växa ser vi som ett centralt antagande, men utöver det är framgångar på nya exportmarknader och breddat produkterbjudande viktiga möjligheter.

Aktien har gått starkt efter rapporten men vi tror det finns mer att ge och upprepar köprådet.

Tio största ägare i RevolutionRace Värde (Mkr) Andel
Altor 1 681,1 31,0%
Nyrensten Global Holding AB 1 261,8 23,3%
Handelsbanken Fonder 364,1 6,7%
Swedbank Robur Fonder 260,9 4,8%
C WorldWide Asset Management 158,7 2,9%
Norges Bank 152,0 2,8%
LGT Capital Partners 80,3 1,5%
Avanza Pension 75,3 1,4%
Länsförsäkringar Fonder 73,5 1,4%
Tredje AP-fonden 66,7 1,2%
Fem största insiders utanför topp tio Värde (Mkr) Andel
Paul Fischbein 20,1 0,4%
Cecilie Elde 4,2 0,1%
Jesper Alm 4,2 0,1%
Hanna Blixt 4,1 0,1%
Linus Andrén 1,8 0,0%
Källa: Holdings Totalt insynsägande: 24,0%
Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.Här hittar du alla analyser

Annons från Valour