Amerikanska sysselsättningen ökade mindre än väntat

Den amerikanska sysselsättningen inom både privata och statliga sektorerna ökade mindre än väntat i november.
Antalet sysselsatta ökade med 245 000 personer (+610 000 reviderat från +638 000), att jämföra med analytikerkonsensus som enligt Bloomberg var +460 000.

Sysselsättningsstatistiken räknas som mycket viktig och följs noggrant av centralbanken Federal Reserve.

USA november, 2020 Konsensus oktober, 2020 Reviderad
Sysselsättning 245 000 460 000 638 000 610 000

Konsensusdata från Bloomberg

Arbetslösheten i USA uppgick till 6,7 procent i november. Månaden innan låg arbetslösheten på 6,9 procent.

Analytikerkonsensus låg på en nivå vid 6,7 procent, enligt Bloomberg.

USA, % november, 2020 Konsensus oktober, 2020
Arbetslöshet 6,7 6,7 6,9

Konsensusdata från Bloomberg