Christian Berner ökar omsättning och rörelseresultat under tredje kvartalet – VD lämnar bolaget

Teknikhandelsbolaget Christian Berner redovisar ökande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten ökade. Bolaget meddelar även att VD Bo Söderqvist ska lämna sin post.
Bo Söderqvist VD Christian Berner. Foto: Christian Berner
Omsättningen steg 27,3% till 204,7 miljoner kronor (160,8).

Ebita-resultat blev 19,6 miljoner kronor (14,1), med en ebita-marginal på 9,6% (8,8).

Rörelseresultatet blev 19,4 miljoner kronor (13,8), med en rörelsemarginal på 9,5% (8,6).

Resultatet före skatt var 21,5 miljoner kronor (15,6).

Resultatet efter skatt blev 17,6 miljoner kronor (12,1), en ökning med 45,5% mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,94 kronor (0,65), vilket innebär en ökning med 44,6% mot föregående år.

Orderingången landade på 157,0 miljoner kronor (133,4), en ökning med 17,7% mot föregående år.

”Vi bedömer den underliggande efterfrågan som stabil och har som sagt förväntningar om en fortsatt positiv utveckling under fjärde kvartalet. Den starka orderingången under kvartalet borgar för det, men med reservation för att de längre led- och leveranstiderna inom vissa områden, framför allt inom Processanläggningar, Teknisk Plast och Vibrationsteknik, kan göra att en del order förskjuts till det första kvartalet år 2022”, kommenterar VD Bo Söderqvist.

I anslutning till rapporten meddelas att styrelsen kommit överens med Söderqvist om att han lämnar sitt uppdrag som han har haft sedan 2011.

”Bo Söderqvist har utvecklat CBTT från ett familjeföretag med svag lönsamhet till ett noterat bolag med god tillväxt och lönsamhet. Jag vill framföra mitt varma tack för ett väl utfört arbete och ledarskap under en stark utvecklingsfas för företaget”, säger styrelseordförande Joachim Berner.

Söderqvist kommer kvarstå i sin roll tills en efterträdare är på plats.

Christian Berner, Mkr Q3-2021 Q3-2020 Förändring
Orderingång 157,0 133,4 17,7%
Nettoomsättning 204,7 160,8 27,3%
EBITA 19,6 14,1 39,0%
EBITA-marginal 9,6% 8,8%
Rörelseresultat 19,4 13,8 40,6%
Rörelsemarginal 9,5% 8,6%
Resultat före skatt 21,5 15,6 37,8%
Nettoresultat 17,6 12,1 45,5%
Resultat per aktie, kronor 0,94 0,65 44,6%