Fed: Måttlig tillväxt

Rapporter från tolv av Federal Reserves USA:s regioner visar att den ekonomiska aktiviteten fortsätta expandera i måttlig takt under perioden från juli och augusti. De flesta regioner rapporterade om en "måttlig" eller "blygsam" tillväxt takt på tillväxten. För de kommande månaderna väntas fortsatt en måttlig ekonomisk tillväxt.

Det framgår av den amerikanska centralbanken Federal Reserves konjunkturrapport Beige Book som publicerades på onsdagskvällen.

I distrikten New York och Kansas City rapporterades ingen förändring medan Philadelphia och Richmond noterade att expansionen fortsatte, men med långsammare takt än föregående period.

Konsumentutgifterna var marginellt förändrade i de flesta distrikt och bilförsäljningen minskade något men låg kvar på höga nivåer.

Turistverksamheten var oförändrad från föregående rapport men över förra årets nivåer. I distriktet Atlanta observerade man färre internationella ankomster i förhållande till föregående rapportperiod och man övervakar de potentiella effekterna av Zika-virus vid internationella resor.

Industrikonjunkturen steg något i de flesta distrikt. Aktiviteten på bostadsmarknaden växte i måttlig takt, men försäljningen begränsades i några distrikt av brist på tillgängliga bostäder. Aktiviteten för de kommersiella fastigheterna ökade ytterligare.

Efterfrågan på företags- och konsumentkrediter varierades mellan distrikten, men expanderade överlag i måttlig takt med stabil kreditkvalitet.

Efterfrågan på energirelaterade produkter och tjänster försvagades.

Arbetsmarknadsläget fortsatte vara stramt i de flesta distrikt, med måttlig lönetillväxt i allmänhet. Det uppåtgående lönetrycket ökade ytterligare och var måttlig i det stora hela, men snabbare ökningar för arbetstagare med särskilda kompetenser.

Prishöjningarna förblev svaga.

 

 

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här