Finansinspektionen inleder undersökning mot Nordnet kring blankning

Finansinspektionen inleder undersökning mot nätmäklaren Nordnet avseende intern styrning och kontroll kring blankning.
Nordnet
Foto: Janerik Henriksson/TT
Detta efter blankningstransaktioner som genomförts av Nordnet-kunder i nöjesbolaget Moment Group nu i februari när aktien var väldigt volatil och handelstoppades flera gånger under en dag. Det framgår av ett pressmeddelande.

Undersökningen kommer att inledas med inhämtande av material, följt av ett möte mellan Finansinspektionen och Nordnet för att komplettera undersökningen.

Nordnet har informerat Finansinspektionen om händelserna i Moment Group och att man kommer se över sina rutiner i form av interna rutiner och IT-stöd när det gäller blankningar och värdepapperslån. Nätmäklaren har för avsikt att samarbeta och medverka i undersökningen på ett konstruktivt sätt.