Försiktigt fullinvesterad

PORTFÖLJUPPDATERING Börserna har studsat upp, men konjunkturpendelns försvagning blir svår att vända. Nordiska Värdeportföljen förblir defensivt fullinvesterad.

Börserna världen över rekylerade upp rejält i måndagshandeln efter att helgens toppmöte mellan G20-länderna slutade i tillfälligt eldupphör i tullkonflikten mellan USA och Kina.

Jämfört med en vecka sedan har Stockholmsbörsens årsavkastning gått från nära noll till närmare 3 procent. Affärsvärlden Analys+ modellportfölj Nordiska Värdeportföljen har hängt med nästan lika mycket uppåt, och noterar nu 19,5 procents totalavkastning – eller 17 procentenheter bättre än OMXSGI index – sedan starten för knappt ett år sedan.

 

  • I Europris (7 procents portföljvikt) har Nordiska Värdeportföljen ökat aktieexponeringen till fjärde största innehav inför kapitalmarknadsdagen nu på onsdag. Aktieåterköpen, som får användas för att delfinansiera ÖoB-affären, fortsätter.
  • Allgons (7 procent) rapport, som avslutade rapportsäsongen för portföljens nuvarande innehav, sammanfattade vi i torsdags.
  • Minsta innehavet Oriflame (2 procent) fick köpråd i senaste numret av Affärsvärlden. Aktierådet förpublicerades exklusivt på Affärsvärlden Analys+. Kortfattat lyfte analysen hur svajigheten på tillväxtmarknaderna, inte minst i valutorna, givit väldigt attraktiva värderingsmultiplar på en affärsmodell med goda möjligheter att anpassa sig till den nya digitala detaljhandelsvärlden.
  • Kring Millicoms (3 procent) krympande restverksamsamhet i Afrika rapporterade The Guardian i förra veckan att Millicom ska vara nära en avyttring av verksamheten Tigo Tanzania genom börsnotering. Millicom bekräftade för Nyhetsbyrån Direkt att arbete mot regleringsmyndigheter fortgår för att slutföra en notering före slutet av juni 2019.

Nordiska Värdeportföljen per 2018-12-03 (stängning).PNGNordiska Värdeportföljen per 2018-12-03 (stängning)

FÖRSIKTIGT FULLINVESTERAD

Kortsiktiga optimister ser nu möjligheter till någon form av säsongsmässigt julrally. Då ska dock kommas ihåg att handelskriget inte är över och att nollräntan är fortsatt det främsta stödet som håller risktillgångar under armarna.

Nordiska Värdeportföljen går in i årsslutet fortsatt fullinvesterad, men gör så med en fortsatt tydlig defensiv tilt. Portföljnyckeltalen nedan visar på mixen mellan substanscase, kassaflödesbolag och potentiella tillväxtbolag till rimliga (eller låga) multiplar (GARP). Viktat efter värde är portföljbilden ungefär densamma som före sommaren, med:

  1. Övervikt mot defensiva branscher, med runt 37 procent vindkraft i Eolus Vind och Arise, 7 procent lågprishandel, i Europris, 7 procent telekomoperatörer i Millicom och Telenor, 5 procent försäkringar i Insr samt 4 procent gymkedja i Actic Group.
  2. Storbolag, utifrån 22 miljarder kronor i viktat snitt för börsvärdena.
  3. Låga värderingar, på drygt 2 gånger intäkterna (EV/S), 8 gånger ebitda (EV/EBITDA), 15 gånger rörelseresultatet (EV/EBIT) samt 12 gånger nettovinsten (P/E).
  4. Tvåsiffrig intäktsökning, dock med stora variationer och med flera transaktionsdrivna bolag som faller bort ur datan (Eolus Vind, Ratos och Arise).
  5. Hög kapitalförräntning, om 20 procent på sysselsatt kapital samt 30 procent på eget kapital efter belåning och skatt.
  6. Måttlig nettobelåning, med nettoskulder om 1,4 gånger ebitda-intjäningen.

Innehavens nyckeltalsegenskaper i det korta perspektivet, kombinerat med uppvärderingsdrivare i varje enskilt innehav, talar emot att Nordiska Värdeportföljen ska behöva haverera fullständigt om den inledda konjunkturförsvagningen fortsätter pendeln ut, eller om nollräntefinansieringen blåser bort.

 

 

Missa inga uppdateringar från Affärsvärlden Analys+. Följ oss på Twitter: @AFV_analysplus

Har du frågor eller synpunkter rörande tjänsten? Maila oss på: analysplus@affarsvarlden.se

| HandlaMillicom är verksamma inom telekommunikation. Bolaget arbetar som mobiloperatör med särskild inriktning mot tillväxtmarknader. Tjänsterna som erbjuds inkluderar huvdusakligen tjänster inom mobil, tv och bredband, samt tillhörande tilläggstjänster. Verksamhet återfinns på global nivå, främst inom till Sydamerika, Afrika och Asien, där leverans sker via bolagets varumärken Tigo, Bima och Zintel. Bolaget har sitt huvudkontor i Bertrange, Luxemburg.