Fyrtal i flaggor inför Biosergens notering

Affärsvärldens IPO-guide har granskat Biosergen inför noteringen på First North och hittat fyra flaggor.
IPO

Den 24 juni noteras bioteknikbolaget Biosergen på First North. Inför noteringen har Affärsvärldens IPO-guide granskat bolaget och hittat fyra flaggor, en för hög emissionskostnad, en för lång väntetid, en för rabatterad emission tätt inpå IPO samt en för säljsugen storägare i förhoppningsbolag.

Vad gäller den första flaggan, för hög emissionskostnad, är tolkningen för ett IPO-bolag med höga emissionskostnader att bolaget antingen är i penningknipa, att det varit oordning i bolaget och/eller att priset på aktien är fel. Affärsvärlden hissar varningsflagg för alla bolag som är i sämsta fjärdedelen i sin storleksklass. Biosergen betalar cirka 6 miljoner kronor i emissionskostnader, motsvarande 12,0% av erbjudandet.

Biosergen
Lista First North
Storleksklass Småbolag
Börsvärde efter noteringen 281 Mkr
Sista teckningsdag 2021-06-04

Den andra flaggan, för lång väntetid hissas då Biosergen-aktien noteras 20 dagar efter sista anmälningsdag.

När det kommer till den tredje flaggan, för rabatterad emission tätt inpå IPO, har Biosergens största ägare Östersjöstiftelsen tidigare givit bolaget brygglån. Brygglån på 9 miljoner norska kronor kvittades under februari i år mot ca 2,65 miljoner aktier motsvarande en kurs per aktie på 3,40 norska kronor. Den lägre kursen inkluderar ersättning för ränta. Skillnaden mot teckningskursen på 10 svenska kronor är ändå betydande. Flaggan var först under utvärdering men hissas nu.

Den sista flaggan, för säljsugen storägare i förhoppningsbolag, hissas då befintliga aktieägare har lock-up på 6 månader. Det är en jämförelsevis svag lock-up.

Dessutom noteras, under omoget bolag, att bolagets organisation är liten (en anställd och två konsulter). Detta i sig föranleder dock ingen flagga.

KLICKA HÄR FÖR ATT KOMMA TILL BIOSERGENS SIDA PÅ IPO-GUIDEN

FLAGGOR ENLIGT AFFÄRSVÄRLDENS IPO-GUIDE

En av IPO-guidens främsta nyttor är att belysa små och stora ”flaggor” avseende erbjudandet och själva noteringen. Flaggorna gäller även börsfäighet men handlar INTE om bolagets verksamhet per se eller värderingen på aktien. De allra flesta noteringar får någon eller några flaggor.

Sista teckningsdag är fredag den 4 juni och teckningskursen är 10 kronor (1 TO per 1 aktie).

Bolag Status Lista Sista teckningsdag Första handelsdag Analys
Sleep Cycle Teckningstid pågår Nasdaq Stockholm 2021-06-07 2021-06-08 Läs här
Ngenic Inväntar notering First North 2021-05-21 2021-06-08 Läs här
SaveLend Group Inväntar notering First North 2021-05-28 2021-06-09 Läs här
Sozap Inväntar notering First North 2021-05.31 2021-06-09 Läs här
Odinwell Inväntar notering Spotlight 2021-06-03 2021-06-09 Läs här
Maven Wireless Inväntar notering First North 2021-05-26 2021-06-10 Läs här
Elicera Therapeutics Teckningstid pågår First North 2021-06-08 2021-06-11
Aventura Inväntar notering First North 2021-05-31 2021-06-14 Läs här
MoveByBike Teckningstid pågår Spotlight 2021-06-04 2021-06-14 Läs här
Th1ng Teckningstid pågår First North 2021-06-10 2021-06-16
Codemill Inväntar teckningstid First North 2021-06-15 2021-06-18
Xpecunia Teckningstid pågår NGM SME 2021-06-09 2021-06-21
Lucky Games Teckningstid pågår First North 2021-06-09 2021-06-23
Biosergen Teckningstid pågår First North 2021-06-04 2021-06-24
Intellego Technologies Teckningstid pågår First North 2021-06-11 2021-06-24
USWE Sports Teckningstid pågår First North 2021-06-14 2021-06-24
Emplicure Inväntar teckningstid First North 2021-06-17 2021-06-24
Eevia Health Teckningstid pågår Spotlight 2021-06-16 2021-06-29