Hemnet ser rekordstort antal sålda lägenheter

När bostadsplattformen Hemnet summerar september månad ser de rekordmånga försäljningar och ett högt inflöde av bostäder till salu.
Hemnet
Foto: Hemnet

Den höga aktiviteten på bostadsmarknaden fortsätter, med en rekordnotering för försäljningar, skriver Hemnet i sin färska rapport.

I september rapporterades det 11 753 sålda lägenheter på Hemnet – det är den högsta noterade säljvolymen för lägenheter under en enskild månad så långt tillbaka som Hemnet har en sammanhängande tidsserie. Det innebär att den tidigare rekordnoteringen, som inträffade september 2020, slogs med 4%.

Även villamarknaden såg ett stort antal försäljningar. Det rapporterades 5 454 försäljningar av villor under månaden, vilket är det högsta septembernoteringen så långt tillbaka Hemnet har data.

SBAB: Lägenhetspriserna på all time high

Samtidigt ser Hemnet ett fortsatt högt inflöde av bostäder till salu. I september fanns 22 762 lägenheter till salu, 1% färre än motsvarande månad 2020. Av dessa publicerades 11 374 lägenheter i september, 5% fler än i september ifjol.

På villamarknaden fanns det i september 12 141 villor till salu, 4% fler än i september 2020 men tydligt lägre än motsvarande månad åren dessförinnan. Av dessa publicerades 5 580 villor under september månad – en ökning på årsbasis med 9% och det högsta antalet publicerade villor för en septembermånad sedan 2017.

Högre prisförväntningar men lägre köpintention

Prisförväntningarna i Hemnets Köparbarometer för oktober ökar också. Nu tror 38% av köparna på stigande priser det kommande halvåret jämfört med 36% i den senaste mätningen från september.

Samtidigt syns en viss minskning i köpintention vid månadsstarten av oktober. Nu är det 39% som uppger att de planerar att köpa bostad de kommande sex månaderna. I september låg motsvarande siffra på 42% och i januari, när köptintentionen var som högst, på 46%.Nivåerna för köpbenägenhet i oktober är dock fortfarande på en relativt normal nivå historiskt, noterar Hemnet.

”Bostadsmarknaden fortsatte i september vara mycket aktiv med exempelvis ett rekordstort antal sålda lägenheter och högre prisförväntningar. Köpintentionen är dock tillbaka på samma nivåer som innan pandemin. Det kan ha ett samband med lyfta restriktioner och att annan konsumtion som resor och nöjen ökar. Än syns dock inga tydliga tecken på någon direkt avmattning”, säger Erik Holmberg, marknadsanalytiker på Hemnet.