Ifo: Brexit slår hårdare mot Storbritannien än EU

Brexit kommer att slå hårdare mot Storbritannien än EU, enligt tyska Ifo-institutet som jämfört handelssiffror mellan de två.
Det som framgår tydligt är att EU står för en större andel av Storbritanniens handel än tvärtom och att det samma gäller för produkter för vilka det finns få leverantörer.

Förra året stod EU för 50 procent av importen till Storbritannien och var destination för 47 procent av dess export. Detta är betydligt högre tal än när man ser att Storbritannien stod för fyra procent av EU:s import respektive sex procent av exporten.

Även vad gäller produkter med få leverantörer (1-5), kommer 64 procent av importen till Storbritannien från EU, medan tvärtom är andelen mellan 2-7 procent för de flesta EU-länder. Irland toppar med 30 procent av importen från brittiska leverantörer.

Resultaten visar att båda sidor förlorar på brexit men att att det blir britterna som i betydligt högre påverkas av utträdet.