IPO-guiden hissar en flagga inför W5 Solutions notering

Affärsvärldens IPO-guide har granskat W5 Solutions inför noteringen på First North och hittat en flagga.
W5 Solutions IPO
Genrebild. Foto: Adam Ihse / TT, Afv
W5 Solutions
Lista First North
Storleksklass Småbolag
Börsvärde efter noteringen 285 Mkr
Sista teckningsdag 2021-12-10
Första handelsdag 2021-12-17

Den 17 december noteras W5 Solutions på First North. Inför noteringen har Affärsvärldens IPO-guide granskat bolaget och hittat en flagga för hög emissionskostnad.

För ett IPO-bolag med höga emissionskostnader är tolkningen att bolaget antingen är i penningknipa, att det varit oordning i bolaget och/eller att priset på aktien är fel. Affärsvärlden hissar varningsflagg för alla bolag som är i sämsta fjärdedelen i sin storleksklass. Emissionskostnaderna exklusive nyttjande av övertilldelningsoption uppgår enligt bolaget till 3,75 Mkr, vilket motsvarar 10,7% av erbjudandet. IPO-guiden hissar en flagga.

KLICKA HÄR FÖR ATT KOMMA TILL SIDAN FÖR W5 SOLUTIONS PÅ IPO-GUIDEN

FLAGGOR ENLIGT AFFÄRSVÄRLDENS IPO-GUIDE

En av IPO-guidens främsta nyttor är att belysa små och stora ”flaggor” avseende erbjudandet och själva noteringen. Flaggorna gäller även börsfäighet men handlar INTE om bolagets verksamhet per se eller värderingen på aktien. De allra flesta noteringar får någon eller några flaggor.

Sista teckningsdag är fredag den 10 december och teckningskursen uppgår till 25 kronor.

Bolag Status Lista Sista teckningsdag Första handelsdag Affärsvärldens analys
Kvix Inväntar notering NGM SME 2021-11-25 2021-12-06 Läs här
Adtraction Group Teckningstid pågår First North 2021-12-06 2021-12-07 Läs här
Momentum Software Group Teckningstid pågår First North 2021-12-06 2021-12-08 Läs här
ChargePanel Inväntar notering First North 2021-11-30 2021-12-09 Läs här
Norva24 Teckningstid pågår Nasdaq Stockholm 2021-12-08 2021-12-09
Nattaro Labs Inväntar notering Spotlight 2021-11-19 2021-12-10 Läs här
Titania Teckningstid pågår First North 2021-12-08 2021-12-10
Devyser Diagnostics Teckningstid pågår First North 2021-12-09 2021-12-10
Mestro Inväntar notering First North 2021-12-02 2021-12-15 Läs här
Paydrive Teckningstid pågår NGM SME 2021-12-07 2021-12-15
BPC Instruments Inväntar notering Spotlight 2021-12-01 2021-12-16 Läs här
Nordic Asia Teckningstid pågår First North 2021-12-06 2021-12-16 Läs här
Case Group Teckningstid pågår First Nroth 2021-12-10 2021-12-16 Läs här
W5 Solutions Teckningstid pågår First North 2021-12-10 2021-12-17
MTI Investment Teckningstid pågår First North 2021-12-13 2021-12-21
Spacett Teckningstid pågår Spotlight 2021-12-08 2021-12-27 Läs här