”Kan bidra till minskad riskaptit”

Den senaste tidens utveckling med haussade aktier på amerikanska internetforum kan mycket väl förbli en betydelsefull osäkerhetsfaktor, men förhoppningsvis kan aktiemarknaden få tillräcklig medvind från annat håll, skriver Danske Banks Maria Landeborn i sitt veckobrev.
Danske Banks Maria Landeborn
Maria Landeborn. Foto: Danske Bank

Fokus under veckan som gick låg på attackerna på flera amerikanska hedgefonder med stora blankningspositioner i bland annat Gamestop och AMC, där privatinvesterare gått samman via internetforumet Reddit för att simultant köpa aktier i de hårt blankade bolagen och på så sätt pressa upp aktiekurserna.

”En hord av småaktörer har alltså lyckats sätta press på stora fonder, och betydande belopp har gått förlorade. Det som hänt har utan tvivel bidragit till den ökade oron och stigande volatiliteten på börsen, men i bakgrunden finns även andra faktorer som bidragit till den negativa utvecklingen”, skriver Danske Banks sparekonom Maria Landeborn i sitt veckobrev, och pekar på att även bland annat virusmutationer, problem med vaccindistribution och svagare makrodata har tyngt börserna.

Hon menar att utvecklingen med småaktörer som sätter press på stora fonder kan skapa en oro i närtid, men att det troligtvis kommer finnas nog med ljusglimtar för att väga upp denna oro.

När det gäller fenomenet med haussade aktier på amerikanska internetforum så kan det mycket väl förbli en betydelsefull osäkerhetsfaktor som kan bidra till minskad riskaptit i närtid. Vi väntar oss dock att aktiemarknaden generellt kommer att ha tillräcklig medvind framöver för att stå emot oron”, skriver hon och fortsätter:

”Utrullningen av vaccin väntas öka takten inom kort, och i takt med att kylan minskar och våren kommer så kan restriktionerna lättas och aktiviteten i ekonomin öka. Det väntas ge stöd åt både ekonomin och bolagsvinsterna under de kommande kvartalen. Vi behåller därför en liten övervikt i aktier och motsvarande undervikt i obligationer.”