Ökat underskott för Sveriges finanser

Svenska statens budgetunderskott växte under juni och under det första halvåret förbyttes ett överskott till underskott.

Svenska statens budgetunderskott växte under juni.

Totalt var underskottet 56,5 miljarder kronor, vilket är 31,7 miljarder mer än under motsvarande period i fjol. Det visar Ekonomistyrningsverkets, ESV, sammanställning av utfallet för statens budget.

Totala inkomster blev 43,2 miljarder kronor i juni, vilket är 17,4 miljarder kronor (28,7 procent) lägre än i juni i fjol.

Bakgrunden till underskottet är coronapandemin, en pandemi som påverkat såväl kostnadsbilden som intäkterna för staten.

Under årets sex första månader uppgår underskottet till 71,4 miljarder kronor. Det kan jämföras med ett överskott om 98,6 miljarder kronor under motsvarande period i fjol.