”Pandemin aktualiserar social impact bonds”

Maria Widehed fick tillsammans med Jenny Leyman Stiftelsen Affärsvärldens bokstipendium 2019.  I förra veckan gavs boken ”På jakt efter en innovativ välfärd” ut.
Jenny Leyman och Maria Widehed.

 Vad handlar boken om? 

”Det är en reportagebok som handlar om utvecklingen av social impact bonds, eller sociala utfallskontrakt, i Norden. Social impact bonds är en form av utfallsbaserade finansieringsavtal mellan idéburen, offentlig och privat sektor. De beskrivs ofta som ett verktyg för att främja innovation och mätbar samhällseffekt i välfärden och som ett sätt att hitta nya vägar till att finansiera preventiva insatser. Det handlar kort och gott om att lösa gamla problem på nya sätt.”

 Varför är social impact bonds viktigt just nu?

”Frågan om social impact bonds har aktualiserats med pandemin. Det är nya hål i det offentligas budgetar efter krisåtgärder för hundratals miljarder. Samtidigt har välfärdens redan tunga utmaningar blivit både fler och större; med en ökad psykisk ohälsa, en global arbetslöshet som skjuter i höjden och en ökad ekonomisk ojämlikhet. Nu är det viktigare än någonsin att hitta de långsiktiga lösningarna, för såväl samhällsutmaningar som ekonomi. Det innebär givetvis att vi inte längre kan satsa pengar på projekt som rinner ut i sanden, vars effekter inte mäts eller på reaktiva åtgärder. De pionjärer vi har mött tror att det är dags för en systemförändring där social impact bonds har potential att vara ett av de viktigaste verktygen i skiftet.”

Var finns de största möjligheterna med social impact bonds på den svenska marknaden?

”Kontrakten är utvecklade utifrån internationellt testade modeller och det viktigaste när marknaden nu växer i Norden är att börja i mindre skala. De goda exemplen kan man sedan skala upp. I de nordiska länderna ser vi exempel på hur social impact bonds har använts för att testa nya angreppssätt för att motverka arbetslöshet, psykisk ohälsa, avhopp i skolan och sjukskrivningar – liksom att hjälpa nyanlända hitta arbete. Social impact bonds kan användas inom många olika välfärdsområden, så länge målgruppen för insatserna är noga definierad, målen är tydliga och effekten man försöker uppnå är mätbar.”

Var finns hindren?

Under vårt arbete blev några saker extra tydliga; det krävs samarbete över gränserna och politisk uppbackning. Det krävs resurser till gedigen effektmätning och centrala kunskapshubbar. Och det krävs att resultaten från de piloter som genomförs sprids för att visa att insatserna är investeringsbara. Under våra resor upptäckte vi att alla dessa förutsättningar finns i Finland, som ligger långt före sina nordiska grannar i användandet av social impact bonds. Finland har exempelvis har lyckats locka Europeiska investeringsfonden att investera i sina kontrakt.

Vem riktar sig boken till?

Globalt har social impact bonds lockat investeringar om 4,5 miljarder kronor och verktyget har börjat bli ganska hypat även i Norden, men ingen har tagit reda på hur det egentligen går. Vi hoppas att vi med boken kan bidra till den kunskapsspridning som är helt avgörande för att kontrakten ska kunna ta fart här på samma sätt som de gjort i till exempel Storbritannien och USA.”