Ratos omsättning och justerade rörelseresultat steg

Ratos redovisar ökande omsättning och ett högre justerat rörelseresultat i det tredje kvartalet jämfört med samma period föregående år.
Jonas Wiström, Ratos.
Ratos VDJonas Wiström.

Omsättningen steg 10,3% till 5 371 miljoner kronor (4 868).

Ratos bolagsgrupps ebita-resultat uppgick till 360 miljoner kronor (426). I föregående års resultat ingick det avyttrade Bisnode med 76 miljoner kronor.

Rörelseresultatet blev 208 miljoner kronor (318), med en rörelsemarginal på 3,9% (5,5).

Justerat rörelseresultat utföll på 356 miljoner kronor (318), med en justerad rörelsemarginal på 6,6% (5,5).

Resultatet efter skatt blev 60 miljoner kronor (119), en minskning med 49,6% mot föregående år. Det justerade nettoresultatet uppgick till 208 miljoner kronor (119).

Resultat per aktie hamnade på 0,04 kronor (0,31).

”Ebita i bolagsgruppen fortsatte att förbättras (hänsyn tagen till avyttringen av Bisnode) trots betydande utmaningar i vår omvärld med exempelvis materialförsörjning. Hälften av bolagen ökade sin Ebita med närmare 60% eller mer, och nio av tolv bolag redovisade en högre Ebita än föregående år”, skriver Ratos VD Jonas Wiström i rapporten

Vidare nämner Wiström att flertalet bolag i Ratosgruppen vidtagit åtgärder för att motverka effekterna av ökande frakt- och råvarukostnader. Plantagen var snabba med att bygga ut lager inför kommande högsäsong och flera andra bolag arbetar med att minska sårbarheten i leveranskedjorna.

Ratos har en aktiv M&A-agenda. Under kvartalet genomfördes två förvärv, och med hänsyn till skuldsättningsmålet har koncernen idag cirka 9 miljarder kronor att fortsatt använda för förvärv.

Ratos, Mkr Q3-2021 Q3-2020 Förändring
Nettoomsättning 5 371 4 868 10,3%
Rörelseresultat 208 318 -34,6%
Rörelsemarginal 3,9% 6,5%
Rörelseresultat, justerat 356 318 11,9%
Rörelsemarginal, justerad 6,6% 6,5%
Nettoresultat 60 119 -49,6%
Resultat per aktie, kronor 0,04 0,31 -87,1%