Tikspac: Spotlights avnoteringsbesked anmärkningsvärt

Miljökonceptbolaget Tikspacs styrelse kommenterar nu beslutet från Spotlight Stock Market om att avnotera aktien den 30 juni.
Foto: Tikspac
Beslutet togs mot bakgrund av att bolaget inte uppfyller krav på sundhet och riskerar att skada förtroendet för värdepappersmarknaden och Spotlight.

Beskedet kommer sedan Tikspac fått Dejan Shabacker som ny huvudägare 1 juni och från och med i måndags är han även vd för bolaget. I samband med det byttes också i princip hela styrelsen.

Den nya styrelsen uppger att Spotlight inte har kommunicerat avnoteringen efter att den tillträtt, vilket man finner anmärkningsvärt.

”Bolaget har sålunda inte getts möjlighet att korrigera eventuella felaktigheter. Styrelsen har därav svårt att förstå Spotlight Stock Markets regelverk”, står det vidare.

Det uppges också att styrelsen står bakom Shabacker och att man ”vill gärna tro att samhället vilar på en grundläggande värdering i form av att en individ ska kunna gå vidare och därmed även ta ledande uppdrag i näringslivet”.

Shabacker är sedan tidigare dömd till fängelse för grovt svindleri och grovt insiderbrott.

Styrelsen säger också att det tänker notera bolaget på lämplig marknadsplats när tillfälle ges.