Triss i flaggor inför Bricknodes notering

Affärsvärldens IPO-guide har granskat Bricknode inför noteringen på First North och hittat tre flaggor.
Bricknode IPO
Foto: Johan Hoffman/Afv
Bricknode Holding
Lista First North
Storleksklass Småbolag
Börsvärde efter noteringen 205 Mkr
Sista teckningsdag 2021-11-01
Första handelsdag 2021-11-09

Den 9 noteras SaaS-bolaget Bricknode på First North. Inför noteringen har Affärsvärldens IPO-guide granskat bolaget och hittat tre flaggor, en för hög emissionskostnad, en för tveksamma incitament och en för bristfällig information.

Vad gäller den första flaggan, för hög emissionskostnad, är tolkningen för ett IPO-bolag med höga emissionskostnader att bolaget antingen är i penningknipa, att det varit oordning i bolaget och/eller att priset på aktien är fel. Affärsvärlden hissar varningsflagg för alla bolag som är i sämsta fjärdedelen i sin storleksklass. Bricknode Holding betalar cirka 3 Mkr i emissionskostnader, motsvarande 11,2% av erbjudandet.

När det kommer till flaggan för tveksamma incitament finns det flera affärskopplingar mellan Bricknode och ett bolag (Untie Group) som personer i ledningen (VD och vice VD) kontrollerar. Bricknode nyttjar mot provision Untie Groups mjukvara för låneverksamhet och Bricknode har rätt att inom viss tid köpa mjukvaran för 10 Mkr. Untie Group har också en utestående konvertibel om 5,8 Mkr varav 1,16 Mkr kvittas i aktuell IPO.

Vad gäller den sista flaggan, för bristfällig information, framgår det inte av prospektet om någon styrelseledamot eller ledningsperson har konkurs i bagaget. Det framgår inte heller vad teckningskursen var på den nyemission som Bricknode genomförde under förra året. Vidare saknas namn på motsvarande cirka en fjärdedel av de totala teckningsåtagandena. Prospektet är ett så kallat EU-tillväxtprospekt och sådana är begränsade till vad de får innehålla, men det brukar gå att få med informationen på något sätt.

Bricknodes VD Stefan Wilebrand kommenterar: ”Prospektet är upprättat i enlighet med informationskraven för EU-tillväxtprospekt och följer anvisningar från FI. Bricknode har begränsade möjligheter att ta med mer information än vad som tillåts av FI.”

KLICKA HÄR FÖR ATT KOMMA TILL SIDAN FÖR BRICKNODE PÅ IPO-GUIDEN

FLAGGOR ENLIGT AFFÄRSVÄRLDENS IPO-GUIDE

En av IPO-guidens främsta nyttor är att belysa små och stora ”flaggor” avseende erbjudandet och själva noteringen. Flaggorna gäller även börsfäighet men handlar INTE om bolagets verksamhet per se eller värderingen på aktien. De allra flesta noteringar får någon eller några flaggor.

Sista teckningsdag är måndag den 1 november och teckningskursen uppgår till 21,80 kronor.

Bolag Status Lista Sista teckningsdag Första handelsdag Affärsvärldens analys
Medhelp Inväntar notering First North 2021-10-11 2021-10-26 Läs här
Volvo Car Group Teckningstid pågår Nasdaq Stockholm 2021-10-26 2021-10-28 Läs här
XP Chemistries Inväntar notering First North 2021-10-22 2021-10-29 Läs här
Rocker Teckningstid pågår First North 2021-10-27 2021-10-29
Synsam Inväntar teckningstid Nasdaq Stockholm 2021-10-28 2021-10-29
SolidX Teckningstid pågår Spotlight 2021-10-25 2021-11-03 Lär här
Movinn Teckningstid pågår First North Denmark 2021-10-27 2021-11-04
Candles Scandinavia Teckningstid pågår First North 2021-10-29 2021-11-08
Compodium Teckningstid pågår First North 2021-10-28 2021-11-09
Bricknode Holding Teckningstid pågår First North 2021-11-01 2021-11-09
Norditek Group Teckningstid pågår First North 2021-10-29 2021-11-10
Qlucore Inväntar notering First North 2021-10-22 2021-11-11 Läs här
SHT Smart High-Tech Teckningstid pågår Spotlight 2021-10-28 2021-11-18 Läs här