UPM-Kymmene överraskar positivt

Finska papperstillverkningsföretaget redovisar ett rörelseresultat exklusive engångsposter som blev 34 procent bättre än väntat.

UPM-Kymmene redovisar ett rörelseresultat exklusive engångsposter på 235 miljoner euro (194) för det tredje kvartalet 2014.

Enligt SIX News/Inquiry Financials enkät med 11 deltagande analyshus på kvartalet väntades ett rörelseresultat exklusive engångsposter om 175 miljoner euro. Utfallet är således 34 procent bättre än väntat.

Engångsposter om +1 miljon euro netto meddelas för kvartalet (-7,0 miljoner euro). Det kan jämföras med analytikerförväntningar om inga engångsposter i det aktuella kvartalet.

Den justerade rörelsemarginalen var 9,7 procent (7,8), att ställa mot konsensus vid 7,2 procent.

Rapporterat rörelseresultat var 236 miljoner euro (187), att ställa mot förväntningar om 175 miljoner.

Resultatet före skatt blev 214 miljoner euro på rapporterad nivå (166). Väntat var 155 miljoner.

Rapporterat nettoresultat blev 182 miljoner euro (138), motsvarande 0,34 euro per aktie (0,26). Förväntningarna var här 120 miljoner euro respektive 0,23 euro per aktie.

Omsättningen uppgick till 2.415 miljoner euro (2.472). Enligt SIX News/Inquiry väntades en omsättning om 2.439 miljoner euro.

 

 OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.