Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Ökat förvaltningsresultat men minskad vinst för Balder

2019-05-08 08:33
Erik Selin. Foto: Jörgen Appelgren

Fastighetsbolagets förvaltningsresultat och hyresintäkter ökade för kvartalet, men vinsten efter skatt sjönk.

Balders hyresintäkter uppgick till 1.797 miljoner kronor i det första kvartalet (1.573).

Driftöverskottet blev 1.288 miljoner kronor (1.094) och förvaltningsresultatet uppgick till 901 miljoner (683).

"Ökningen genereras från befintlig portfölj, nya investeringar, intressebolagen och finansnettot", skriver Erik Selin i vd-ordet.

De orealiserade värdeförändringarna på fastigheter summerade till 708 miljoner (1.737), medan de orealiserade värdeförändringarna på derivat var -99 miljoner kronor (-16).

Efter skatt blev resultatet 1.390 miljoner kronor (2.187), vilket motsvarade 6:60 kronor per stamaktie (11:20).

Balder anger en aktuell intjäningsförmåga på 12-månadersbasis avseende förvaltningsresultatet på 3.625 miljoner kronor, mot 3.565 miljoner vid årsskiftet.

Långsiktigt substansvärde uppgick till 288:74 kronor per aktie den 31 mars.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom