Modus Therapeutics gör IPO med substans mot Sepsis

I den senaste studien om global dödlighet från WHO framgår att 20 % av all världens död beräknas hänförbar till sepsis. Det här vill Modus Therapeutics försöka göra något åt med hjälp av substansen sevuparin.
Modus-Therapeutics-Holding_Bild
Modus VD John Öhd.

John Öhd är utbildad läkare och har under större delen av sitt vuxna liv ägnat sig åt forskning. Nu är han VD för Modus Therapeutics med fokus på att ta bolaget vidare. Modus Therapeutics har utvecklat sevuparin som gör det möjligt att rikta in sig på processer vilka ligger bakom allvarliga, inte sällan livshotande, inflammationstillstånd. Bolaget har redan gjort flertalet kliniska studier med sevuparin och har därigenom tillgång till mycket värdefull säkerhetsinformation i patienter som man nu kan dra nytta av för att snabbt kunna påbörja klinikfas inom sepsis/septisk chock.

– För vår del handlar denna IPO om att visa för allmänheten att det här är ett väldigt bra och spännande område att hjälpa patienter på men också att vi har möjlighet att nå en otroligt stor marknad. Sepsis är en av de vanligaste dödsorsakerna i världen och även ett av de mest svårbehandlade tillstånden inom intensivvården. De flesta människor känner eller känner till någon som drabbats av sepsis. Till exempel i ett land som USA talar vi om mer än 3 000 000 människor varje år och hela 30% av dessa drabbas av den allvarligaste formen av sepsis. Nu kommer vi jobba utifrån en tydlig och snabb utvecklingsplan, säger bolagets VD, John Öhd.

Bolaget planerar under 2021 inför starten av kliniska studier och avser i den första av dessa att under kontrollerade former studera relevanta dosnivåer sevuparin i friska frivilliga som utsätts för en typ av konstgjord sepsis. Man hoppas kunna starta denna första studie redan vid årsskiftet 2021/2022. Därefter planeras start av den första fas2 studien under 2022.

En kostnadseffektiv lösning.

– En ny verksam behandling mot sepsis/septisk chock skulle också kunna innebära en kostnadseffektiv lösning för vården. Om en patient tex hamnar i respirator är vårdkostnaden i USA i medeltal ca 3 gånger så hög än för den patient som slipper. Sevuparin skulle alltså kunna innebära besparingar för vård och samhälle som tillägg till den potentiella patientnyttan. Enligt en studie gjord i Storbritannien kostar sepsis i sjukvården ca en till en och en halv miljard pund årligen, och motsvarande siffra för USA beräknas till 22 MUSD, säger John Öhd, VD.

Sevuparin är en heparinliknande substans som till skillnad från heparin inte förtunnar blodet. Substansen gör det möjligt att genom högre dosering rikta in sig på och effektivt försöka neutralisera processer som ligger bakom allvarliga inflammationstillstånd utan oro för blödningsriskBolagets forskning som sker vid Karolinska Institutet har visat att substansen kan hämma skadliga effekter som utövas av vita blodkroppar vid sepsis (blodförgiftning).

– Möjligheterna är mycket stora för ett läkemedel om det skulle få godkännande inom sepsis. Det finns i dagsläget inget som är specifikt ämnat för att behandla sepsis och septisk chock, trots att det drabbar så många människor, avslutar John Öhd, VD.

Läs mer om Modus Therapeutics här.

Teckningstid: 29 juni till 13 juli
Teckningskurs: 6,40 SEK
Teckningspost: lägstagräns, 1000 units (1 unit består av 1 aktie och 1 TO)
Emissionsvolym: 33 MSEK
Notering: 8 Juli 2021
Första dag för handel: 8 Juli 2021